Wenst u mee te werken aan onderzoek naar test voor familiale mediterrane koorts?


Onderzoekers van VIB en UGent werken momenteel aan een nieuwe test om familiale mediterrane koorts vast te stellen. Deze erfelijke ziekte is zeldzaam in onze contreien, maar treft vaak mensen van mediterrane afkomst en gaat gepaard met ontstekingen, koortsaanvallen en hevige pijn. Omdat de diagnose stellen vandaag erg moeilijk is, blijven patiënten vaak te lang onbehandeld, wat op termijn tot nierfalen kan leiden. Samen met het UZ Gent en UZ Antwerpen gaan VIB en UGent nu een nieuwe methode testen op grote groepen patiënten en controlegroepen. Daarvoor zoeken de organisaties nog vrijwilligers.

Wie zoeken we?
We zoeken patiënten met familiale mediterrane koorts, al dan niet met een mediterrane achtergrond, zoals mensen van Turkse, Marokkaanse en Italiaanse origine. We zoeken ook mensen met verwante ontstekingsziektes (voor de controlegroep).

Prof. Mohamed Lamkanfi (VIB-UGent): “Precies in die gemeenschappen zoeken we nog vrijwilligers. Dat kunnen mensen zijn bij wie de ziekte al is vastgesteld, maar ook patiënten die deel kunnen uitmaken van een controlegroep. Het UZ Antwerpen en het UZ Gent zullen die tests organiseren. Hoe sneller we kunnen starten, hoe meer kinderen met familiale mediterrane koorts we snel kunnen helpen.”

Hoe kan je contact opnemen?
UZA: Dr. Vito Sabato
UZ Gent: Centrum voor Primaire Immuunnstoornissen Gent (CPIG)