Verantwoord onderzoek bij VIB

VIB streeft ernaar bij te dragen aan de opleiding van verantwoordelijke wetenschappers en voert zijn onderzoek zo verantwoordelijk mogelijk uit. Bovendien wil het instituut veiligheid, bio-ethiek en integriteit in de uitvoering van het onderzoek bevorderen.

'Verantwoordelijk onderzoek' omvat bij VIB de volgende kernconcepten:
veilig onderzoek doen

  • de wetten naleven
  • verantwoordelijk omgaan met bio-ethische kwesties
  • hoge integriteitsnormen hanteren
  • verantwoording kunnen afleggen
  • ons bewust zijn van en aandacht opbrengen voor maatschappelijke vraagstukken

U vindt meer informatie over de manier waarop wij deze verschillende concepten waarmaken en over onze praktische richtlijnen in de brochure ‘Responsible VIB Research’ (English).


Hoe wij verantwoordelijk onderzoek beheren
VIB heeft een regulatory & responsible research manager  die ook contactpersoon is voor kwesties inzake integriteit.en betrokken is bij de behandeling van mogelijke gevallen van wetenschappelijk wangedrag. Het VIB is lid van de Vlaamse Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (VCWI). Zij die betrokken zijn bij gevallen van mogelijk wetenschappelijk wangedrag kunnen de Commissie om een tweede opinie vragen.

Contact: integrity*Replace*With*At*Sign*vib.be


Veiligheid
De onderzoeksdepartementen en entiteiten van VIB zijn verweven met afdelingen van de partneruniversiteiten. De institutionele veiligheids- en milieupraktijken worden als gevolg hiervan mede gestuurd door het beleid van deze universiteiten. Naast de tools en procedures van de universiteiten heeft VIB diverse educatieve en opleidingstools ontwikkeld die de algemene en de bioveiligheid verzekeren. De brochures ‘Safety@work en ‘Biosafety in the laboratory’ geven de mensen die in de laboratoria van VIB aan het werk gaan praktische en achtergrondinformatie.

Contact: safety*Replace*With*At*Sign*vib.be


Gebruik van dieren in het onderzoek
Het gebruik van dieren is onvermijdelijk in het biomedische onderzoek van VIB. VIB gebruikt muizen, ratten, kikkervisjes, zebravissen en in zeldzame gevallen konijnen of cavia's om relevante onderzoeksvragen te beantwoorden. Dieren worden alleen gebruikt wanneer er geen alternatief model zonder dieren bestaat. Het grootste gedeelte van de dierenproeven wordt op muizen uitgevoerd. Daarnaast gebruikt VIB een groot aantal fruitvliegjes voor neurobiologisch onderzoek. Fruitvliegjes zijn echter niet onderworpen aan de wetgeving over het gebruik van dieren in onderzoek. De dieren in VIB worden gebruikt voor biomedisch onderzoek naar ontstekingsziekten, kanker, cardiovasculaire en neurobiologische aandoeningen. De kennis die het onderzoek met laboratoriumdieren oplevert, draagt bij tot de ontwikkeling van nieuwe diagnose- en preventiemethoden en van nieuwe vaccins en behandelingen. Al het dierenonderzoek bij VIB is onderworpen aan een strenge supervisie, om te verzekeren dat de 'drie V’s' (vervanging, vermindering, verfijning) en alle andere verplichtingen voor de bescherming van het welzijn van de dieren correct worden toegepast.