Servicefaciliteiten


VIB beschikt over een brede waaier van geavanceerde technologieën en expertises die ter beschikking staan van alle VIB-onderzoekers via interdepartementale technologiediffusie. Voorbeelden zijn de gespecialiseerde faciliteiten voor kleine transgene proefdieren, bepaling van de kristalstructuur van eiwitten, gespecialiseerde moleculaire en celbiologische technieken, geavanceerde microscopie enz. De VIB-onderzoekers krijgen toegang tot deze technologieën door interdepartementale samenwerking.

Voor een aantal ontluikende hogedoorstroomtechnologieën werden tevens een aantal institutionele service faciliteiten opgericht, die toegankelijk zijn voor alle academische en industriële onderzoekers in Vlaanderen.