Raad van bestuur

De raad van bestuur leidt VIB en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.

De raad van bestuur:

 • heeft de volle bevoegdheid voor het stellen van alle handelingen van het management
 • draagt  het dagelijks bestuur van de vereniging over aan de algemene directie
 • bepaalt de bevoegdheden van de algemene directie
 • voert controle uit op de activiteiten
 • houdt jaarlijks een vijftal vergaderingen waarop beslissingen worden genomen omtrent het beheer en de strategie van het instituut

De raad van bestuur telt 13 bestuurders: zes afgevaardigden van de Vlaamse universiteiten, vier vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en drie gemachtigden van de Vlaamse overheid. De twee regeringscommissarissen, aangesteld door de Vlaamse regering, wonen de bestuursvergaderingen bij met raadgevende stem. De regeringscommissaris ‘financiën’ is belast met de financiële controle van de activiteiten van de vereniging en de regeringscommissaris ‘wetenschap’ houdt toezicht op de inhoudelijke invulling van de doelstellingen van de vereniging.

 
Van link naar rechts, boven naar onder: Rik Audenaert, Cédric Verschooten, Dieter Deforce, Bruno Lambrecht (per 28/08/17 vervangen door Eric Sleeckx), Anne De Paepe, Jean-Pierre Timmermans, Danielle Raspoet (tot 18/12/17), Hilde Windels, Dirk Inzé, Gino Baron, Liliane Schoofs (per 15/12/17 vervangen door Gerard Govers), Bart De Moor, Jo Bury, Staf Van Reet, Wim Robberecht (per 18/12/17 vervangen door Chris Van Geet), Ajit Shetty, André Roef, Luc Moens, Johan Cardoen.
Niet op de foto: Leen Limbourg (per 06/07/18)

Afgevaardigden van de Vlaamse universiteiten

 • Chris Van Geet, vicerector biomedische wetentschappen KU Leuven
 • Gerard Govers, vicerector wetenschap & technologie KU Leuven
 • Luc Moens, (vice-chairman board of directors), gewoon hoogleraar UGent
 • Ann De Paepe, rector UGent
 • Jean-Pierre Timmermans, voorzitter onderzoeksraad Universiteit Antwerpen
 • Gino Baron, gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel 

Afgevaardigden van de Vlaamse industrie

 • Ajit Shetty, voorzitter Raad van Bestuur
 • Staf Van Reet, managing director Viziphar Biosciences
 • Hilde Windels, afgevaardigd bestuurder Biocartis NV
 • André Roef, gedelegeerd bestuurder Bayer CropScience
 • Leen Limbourg, founding partner Atoms & Art
 •  

Afgevaardigden van de Vlaamse regering

 • Dieter Deforce, hoofddocent UGent
 • Bart De Moor, professor KU Leuven 
 

Regeringscommissarissen

 • Cedric Verschooten (regeringscommissaris financiën), Brussels Planningsbureau, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
 • Eric Sleeckx (regeringscommissaris wetenschap), Kabinet Economie en Innovatie bij de Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

Woordvoerder wetenschappelijke directie

 • Dirk Inzé, departementsdirecteur VIB Departement Planten Systeembiology, UGent 

Algemene directie VIB

 • Jo Bury, general manager VIB
 • Johan Cardoen, general manager VIB