Raad van bestuur


foto Ine Dehandschutter - © VIB

Van links naar rechts (boven):
Luc Moens, André Roef, Anne De Paepe, Danielle Raspoet, Koen De Bock (regeringscommissaris tot 31-12-14), Johan Cardoen, Jean-Pierre Timmermans, Lode Wyns, Peter Marynen, Jo Bury, Dirk Inzé, Hilde Windels, Ajit Shetty, Bart De Moor, Liliane Schoofs, Staf Van Reet, Gino Baron

Ontbreken op de foto: Cedric Verschooten en Bruno Lambrecht (regeringscommissarissen vanaf 01-01-15)

De raad van bestuur leidt VIB en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.

De raad van bestuur:

 • heeft de volle bevoegdheid voor het stellen van alle handelingen van het management
 • draagt  het dagelijks bestuur van de vereniging over aan de algemene directie
 • bepaalt de bevoegdheden van de algemene directie
 • voert controle uit op de activiteiten
 • houdt jaarlijks een vijftal vergaderingen waarop beslissingen worden genomen omtrent het beheer en de strategie van het instituut

De raad van bestuur telt 13 bestuurders: zes afgevaardigden van de Vlaamse universiteiten, vier vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en drie gemachtigden van de Vlaamse overheid. De twee regeringscommissarissen, aangesteld door de Vlaamse regering, wonen de bestuursvergaderingen bij met raadgevende stem. De regeringscommissaris ‘financiën’ is belast met de financiële controle van de activiteiten van de vereniging en de regeringscommissaris ‘wetenschap’ houdt toezicht op de inhoudelijke invulling van de doelstellingen van de vereniging.

 

Afgevaardigden van de Vlaamse universiteiten

 • Peter Marynen, gewoon hoogleraar KU Leuven
 • Liliane Schoofs, vicerector research policy KU Leuven
 • Luc Moens,  (vice-chairman board of directors), gewoon hoogleraar UGent
 • Ann De Paepe, rector UGent
 • Jean-Pierre Timmermans, voorzitter onderzoeksraad Universiteit Antwerpen
 • Gino Baron, gewoon hoogleraar Vrije Universiteit Brussel 

Afgevaardigden van de Vlaamse industrie

 • Staf Van Reet, voorzitter Raad van Bestuur
 • Hilde Windels, afgevaardigd bestuurder Biocartis NV
 • André Roef, gedelegeerd bestuurder Bayer CropScience
 • Ajit S. Shetty
 •  

Afgevaardigden van de Vlaamse regering

 • Lode Wyns, vicerector onderzoek, Vrije Universiteit Brussel
 • Bart De Moor, gewoon hoogleraar, KU Leuven - ESAT-SCD
 • Danielle Raspoet, algemeen secretaris, Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid
 

Regeringscommissarissen

 • Cedric Verschooten (regeringscommissaris financiën), Kabinet van viceminister-President en Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie
 • Bruno Lambrecht (regeringscommissaris wetenschap), Kabinet Economie en Innovatie bij de Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

Woordvoerder wetenschappelijke directie

 • Dirk Inzé, departementsdirecteur VIB Departement Planten Systeembiology, UGent 

Algemene directie VIB

 • Jo Bury, general manager VIB
 • Johan Cardoen, general manager VIB