Raad van bestuur

De raad van bestuur leidt VIB en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.

De raad van bestuur:

 • heeft de volle bevoegdheid voor het stellen van alle handelingen van het management
 • draagt  het dagelijks bestuur van de vereniging over aan de algemene directie
 • bepaalt de bevoegdheden van de algemene directie
 • voert controle uit op de activiteiten
 • houdt jaarlijks een vijftal vergaderingen waarop beslissingen worden genomen omtrent het beheer en de strategie van het instituut

De raad van bestuur telt 13 bestuurders: zes afgevaardigden van de Vlaamse universiteiten, vier vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en drie gemachtigden van de Vlaamse overheid. De twee regeringscommissarissen, aangesteld door de Vlaamse regering, wonen de bestuursvergaderingen bij met raadgevende stem. De regeringscommissaris ‘financiën’ is belast met de financiële controle van de activiteiten van de vereniging en de regeringscommissaris ‘wetenschap’ houdt toezicht op de inhoudelijke invulling van de doelstellingen van de vereniging.


Van links naar rechts, zittend: Johan Cardoen, Jo Bury, Chris Van Geet, Gerard Govers,​ Griet Nuytinck, Hugo Thienpont, Leen Limbourg, André Roef
Van links naar rechts, staand: Bart De Moor, Luc Moens, Dieter Deforce, Staf Van Reet,​ Ajit Shetty, Jan Steyaert, Cédric Verschooten, Rik Audenaert, Ronny Blust, Anne De Paepe, ​
Niet op de foto: Eric Sleeckx

Afgevaardigden van de Vlaamse universiteiten

 • Chris Van Geet, vicerector biomedische wetentschappen KU Leuven
 • Gerard Govers, vicerector wetenschap & technologie KU Leuven
 • Luc Moens, (vice-chairman board of directors), gewoon hoogleraar UGent
 • Anne De Paepe, gewoon hoogleraar UGent
 • Ronny Blust​,  Vice-rector Onderzoek Universiteit Antwerpen
 • Hugo Thienpont​, gewoon hoogleraar, Vice-rector innovatie en valorisatie VUB

Afgevaardigden van de Vlaamse industrie

 • Ajit Shetty, voorzitter Raad van Bestuur
 • Staf Van Reet, managing director Viziphar Biosciences
 • Griet Nuytinck​Algemeen Directeur Anacura
 • André Roef, gedelegeerd bestuurder Bayer CropScience
 • Leen Limbourg, founding partner Atoms & Art
 •  

Afgevaardigden van de Vlaamse regering

 • Dieter Deforce, hoofddocent UGent
 • Bart De Moor, professor KU Leuven 
 

Regeringscommissarissen

 • Cedric Verschooten (regeringscommissaris financiën), Brussels Planningsbureau, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
 • Eric Sleeckx (regeringscommissaris wetenschap), Kabinet Economie en Innovatie bij de Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

Woordvoerder wetenschappelijke directie

 • Jan Steyaert, departementsdirecteur VIB-VUB Centrum voor Structurele Biologie

Algemene directie VIB

 • Jo Bury, general manager VIB
 • Johan Cardoen, general manager VIB