Oude schilderijen tonen evolutie van planten


Historische afbeeldingen van fruit, groenten en graan kunnen ons wijzer maken over plantenevolutie en –ecologie. Ive De Smet, plantenbioloog bij VIB-UGent, en David Vergauwen, opgeleid als kunsthistoricus en werkzaam bij Amarant, bestuderen afbeeldingen van planten op schilderijen in kunstmusea. Ze vergelijken hun bevindingen met de genetische veranderingen die deze gewassen ondergingen tijdens de laatste eeuwen. Deze bijzondere aanpak liet de wetenschappers reeds toe de evolutie van de wortel en tarwe onder de loep te nemen.
 
Vrienden Ive De Smet (VIB-UGent) en David Vergauwen (Amarant) brengen vaak hun vrije tijd samen door in kunstmusea. Het was tijdens een van deze bezoeken dat de twee wetenschappers besloten hun passies voor kunst en plantengenetica te combineren. Een combinatie van historische en genetische studies ligt op het eerste zicht weinig voor de hand, maar bleek een unieke manier om meer te leren over de evolutie van planten.
 
Eerst kwamen de wortel en tarwe aan de beurt. Historische afbeeldingen van de wortel en tarwe bleken belangrijke informatie te bevatten over de evolutie en ecologie van deze planten. De resultaten van deze interdisciplinaire studies werden gepubliceerd in de wetenschappelijke tijdschriften Trends in Plant Science en Current Biology.
 
De onderzoekers lanceren nu een crowd sourcing campagne om historische beelden van andere planten in te zamelen. Wil je graag helpen? Dit kan door tijdens je vakantie of museumbezoek foto’s te maken van oude of nieuwe afbeeldingen van fruit, groenten en graan op historische schilderijen en andere kunstvoorwerpen. Stuur deze foto’s naar ArtGeneticsDavidIve*Replace*With*At*Sign*gmail.com. Let wel op de richtlijnen van het museum te volgen bij het maken van foto's (neem bijvoorbeeld geen foto's wanneer dit niet is toegelaten).
 
Je hulp wordt erg op prijs gesteld en erkend in het werk 1

Concreet hebben de onderzoekers drie foto’s nodig per object:
  • Afbeelding 1: informatie over het object, de kunstenaar, etc.
  • Afbeelding 2: overzicht van het object
  • Afbeelding 3: detail van het fruit, de groente of graan

_____________________________________________________________________________________________________________________
 Voor de publicatie van het wetenschappelijk onderzoek zullen alle benodigde rechten worden verkregen om de illustratie te reproduceren.


Ive De Smet (VIB-UGent) en David Vergauwen (Amarant)  © Liesbeth Everaert, 2017