Hoofdkantoor


Het hoofdkantoor van VIB te Gent staat in voor de institutionele activiteiten van VIB en de ondersteuning van de VIB-onderzoeksdepartementen.
De algemene directie, Jo Bury en Johan Cardoen, neemt het dagelijks bestuur op zich. Samen met een team medewerkers behandelen ze de personeelszaken, het wetenschapsbeleid, de technologietransfer, de publieke communicatie, evenals de financiële en administratieve ondersteuning van het instituut.
 

Algemene Activiteiten

Ondersteunen van VIB’s recente reorganisatie
De recente interne reorganisatie van VIB houdt in dat dat  de vroegere departementen en onafhankelijke onderzoeksgroepen geclustered worden in 8 onderzoekscentra. Deze reorganisatie zal dienen te worden ondersteund met logistieke en operationele veranderingen en waarbij er verder zal worden gewerkt om alle onderzoeksgroepen te voorzien van aangepaste en state-of-the-art infrastructuur. Daarnaast willen we de dienstverlening vanuit hoofdkantoor en onze partneruniversiteiten optimaliseren en nagaan in hoeverre we lokale inter-center faciliteiten kunnen uitrollen.

Accomodatie nieuwe start-ups
Van bij het begin heeft VIB proberen te voorzien in accomodatie voor startende biotech-bedrijven  met de bouw van bio-incubatoren in Gent en Leuven. Daaruit voortvloeiend ontstonden succesvolle commerciële initiatieven die een antwoord boden aan de noden van meer mature biotechbedrijven. Niettegenstaande blijft de vraag naar accomodatie voor startende biotechbedrijven stijgen. Om daaraan te voldoen, plannen we voortdurend nieuwe infrastructuurprojecten om ervoor te zorgen dat biotech start-ups in de beste omstandigheden zich kunnen ontwikkelen.

Nieuwe middelen aanspreken voor fondsenwerving
Samen met de VIB-wetenschappers gaan we op zoek naar nieuwe potentieel belangrijke kanalen om ons onderzoek te financieren. Dit gaan we doen door op een gestructureerde manier internationale fondsverstrekkers en liefdadigheidsinstellingen aan te spreken en hen te overtuigen van ons kwalitatief onderzoek in diverse domeinen. We willen hierbij bouwen op onze succesvolle track record om fundamenteel onderzoek dichter naar de patient te brengen en nieuwe potentiële oplossingen voor complexe problemen aan te reiken.

Wim Goemaere, Chief Operating Officer
Sarah Van Oost, Personal Assistant COO en Manager Translational Program
Vincent Temmerman, Facilities Manager
Daniël Bauwens, Logistiek Medewerker

VIB-HR

Het succes van een instituut zoals VIB wordt bepaald door de mensen die er werken. Om dagelijks te kunnen rekenen op een kwalitatief en gemotiveerd onderzoeksteam, wordt rekening gehouden met de specifieke noden en taken van alle personeelsleden. VIB bouwde een specifieke personeelsstructuur uit die toelaat alle werknemers correct in te schalen, te beoordelen, te vormen en te coachen.
 
Gebundelde krachten
Kenmerkend voor VIB is de nauwe interactie met de universitaire partners. Zowat de helft van de VIB-medewerkers zijn werknemers van VIB. De andere medewerkers zijn werknemers van de partner-universiteit of genieten persoonsgebonden financiering zoals een IWT-, FWO- of EG-beurs. 
 
Een internationale gemeenschap
De internationalisering van VIB neemt toe. Steeds meer buitenlandse onderzoekers zijn in het VIB-onderzoeksteam opgenomen. Onder zijn medewerkers telt VIB ongeveer 40 verschillende nationaliteiten.  Deze internationalisatie is een belangrijke barometer voor de excellentie van het VIB-onderzoek. Dit is vooral van belang op het niveau van de postdoctorale onderzoekers, waarvan 1 op 3 buitenlander is. 
Het HR-team bestaat uit Marijke Lein (human resources director), Veerle QuivreuxBert Fiems en Sophie Van der Wilt (HR officers),  Joke Baute (Learning and Development Specialist). Geneviève Sachem versterkt als training assistent het team en Katrien Bauwens als administratief assistent.
 
De algemene ondersteuning wordt verzorgd door Brigitte Van Laecken (receptioniste).
 

VIB-wetenschapsbeleid

Het streven naar wetenschappelijke excellentie vereist een continue investering in de omgevingsfactoren die deze excellentie stimuleren, zoals onder meer voldoende financiering, adequate ruimte, brede toegang tot geavanceerde technologieën en infrastructuur, monitoring en benchmarking en peer review.
 
Deze activiteiten worden waargenomen door het team Wetenschapsbeleid en -advies, samengesteld uit de senior science policy managers Lieve Ongena
en Geert Van Minnebruggen Head of Science & Technology Unit en Head of Core Facilities, Manager Translational Program Sofie Bekaert, science policy manager Marleen Vanstraelen, manager Tech Watch Halina Novak, Life Sciences Technology Specialists Wai Long Tam, Silvie Van den HoeckeToon Swings, Julie Goossens en Jeroen Aerts. Elien Vandermarliere, Slava Mylka, Single Cell Specialist, Yu-Chun Wang, Implementation Specialist, International Grant Officer, Filip Rummens, Business Intelligence Analyst, onder leiding van Jo Bury, managing director, bijgestaan door Mieke De Jaeger directie-assistente, en Nele Vlaminck, Véronique Van der Elst en Sara D'Hondt, assistentes.
 
Dit team staat tevens in voor het opvolgen van het onderzoek in het instituut en het stimuleren van interdepartementale samenwerking en technologiediffusie, het opzetten en coördineren van institutionele kernfaciliteiten van geavanceerde technologieën, het initiëren en onderhouden van relaties met lokale en internationale onderzoeksinstituten, universiteiten en kredietverlenende instellingen, evenals rapportering aan deze kredietverlenende instellingen en de Vlaamse overheid.
 

VIB-technologietransferteam

Het VIB-technologietransferteam stelt zich als doel de resultaten van het VIB-onderzoek te vertalen naar praktische toepassingen. Hiertoe voert het team een actief technologietransferbeleid, waardoor nieuwe technologieën en uitvindingen hun weg vinden naar de maatschappij.
 
Johan Cardoen, managing director, staat aan het hoofd van het technologietransferteam, dat is samengesteld uit: Jan Demolder (Head of IP, European Patent Attorney),  Wim Grunewald, Griet Den Herder en Franky Terras (IP Managers), Griet Vanpoucke (Head of New Ventures), Jérôme Van Biervliet (Head of Business Development), Carla Snoeck en Katrien Swerts (Managers New Ventures), Griet Verhaegen,​ Jan StaelensAurélie Nowack, Els Hermans , Tim Van Acker, Tony Montoye, Bart De Taeye en Yadira Olvera Carrillo (Business Development Managers) Frederik Van Leemputte (Junior Business Development Manager), Floor Stam (Entrepreneur in Residence), Geert Van den Langenbergh (patent administrator), Goedele Dedeurwaerder (Contract Officer), Melinda De Rijck (directie-assistente), Nathalie StrybolAlix De Cock en Karin Lemmens (assistentes).
 

Conferences & Outreach

Vele resultaten van onderzoek in de levenswetenschappen kunnen omgezet worden in toepassingen. VIB legt er zich op toe een breed publiek te informeren over deze wetenschap en haar toepassingen. Het communicatieteam van VIB ontwikkelt wetenschappelijk onderbouwde communicatiemiddelen voor specifieke doelgroepen zoals politici, pers, jeugd en een breed publiek van niet-specialisten.
 
Het communicatieam wordt geleid door Katrina Wright, communicatiemanager. Haar team bestaat uit Evy Vierstraete, (science events manager), Sooike Stoops (expert pers en publiekscommunicatie), Elisabeth Stes (expert external relations). Gunnar De Winter (Science Communications Specialist​), Inge Geysen, Tiny Sterck, Manon Van Nuffel en  Hannan Amnad (assistenten communicatie). Joyce Lanssens, Rob van Ham (assistenten science events), Lander Briels (Science Events Officer) ondersteunen en vervolledigen de communicatieactiviteiten. René Custers, regulatory & responsible research manager, is verantwoordelijk voor veiligheid, regelgeving en onderzoeksintegriteit. Hij wordt bijgestaan door Sylwia Van Caenegem (Safety and Compliance Officer) en Brigitte Van Laecken.  
 

VIB-financiën en administratie

Het hoofdkantoor ondersteunt de werking van het instituut ook op administratief vlak.
 
Het departement financiën is verantwoordelijk voor boekhouding, rapportering en kostencontrole, kortetermijn- en langetermijnfinanciering, belastingen, verzekering en juridische zaken.
 
Op logistiek vlak ondersteunt het hoofdkantoor het departementale aankoopproces via een ERP-systeem en via juridisch advies en ondersteuning bij grote investeringen en uitgaven die onderworpen zijn aan specifieke wetgeving voor overheidsopdrachten. Verder is ook faciliteitsmanagement (hoofdkantoor, UGent-VIB-Onderzoeksgebouw) deel van de verantwoordelijkheid van het financiën en administratie departement.
 
Financiën en administratie wordt geleid door Rik Audenaert, chief financial officer.
 
Op de boekhouding leidt Geert De Petter, accounting manager, een team van 5 medewerkers: boekhouders Heidi T’Kindt, Annick De Vleeschouwer, Benedikte Blindeman, Iebe Martens en Nini Vervaet. Heidi Bonne en Geert Blomme staan als management accountants en samen met Koen Lacroix als junior management accountant in voor de financiële projectopvolging en rapportering. Kirsten Mestach versterkt het team als Finance & Project Officer en Eileen Meeus als administratief assistente.
 
De ICT-cel wordt gerund door Els Herregods (ICT-manager), Peter Laemers (senior ICT-officer), Merlijn Vanhecke (ICT Project Officer), Sam De WintereJasper Minnaert, Bjorn Droeshaut (systeembeheerders) en (systeembeheerders) en Geert Vereecken (systeembeheerders) en Karel Broekaert (ICT support). 
​​​​​​