Algemene vergadering


Via het statuut van vzw (vereniging zonder winstoogmerk) geniet VIB rechtspersoonlijkheid. Het hoogste orgaan van de vzw is de algemene vergadering. Zij komt tenminste eenmaal per jaar samen, onder meer om kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening en om de begroting van het volgende dienstjaar goed te keuren. Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren eveneens
  • de wijziging van de statuten van de vereniging;
  • de goedkeuring van de rekeningen en de begrotingen;
  • en de benoeming en het herroepen van de leden van de raad van bestuur.
De algemene vergadering telt 35 leden waarbij 6 affiliaties worden onderscheiden: de Vlaamse universiteiten, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen, de Vlaamse industrie, de representatieve Vlaamse werknemersorganisaties, de Vlaamse industriële hogescholen en de Vlaamse regering.
 

Afgevaardigden van de Vlaamse universiteiten

Bart Nuttin, KU Leuven - UZ Leuven
Gerard Govers, KU Leuven
Chris Van Geet, KU Leuven
Luc Moens, UGent
Gert Desmet, Vrije Universiteit Brussel
Mike Nachtegael, UGent
Nic Van Craen, Vrije Universiteit Brussel
Ignace Lemahieu, UGent
Jean-Pierre Timmermans, Universiteit Antwerpen
Anne Adams, Universiteit Antwerpen
Piet Stinissen, UHasselt
 

Afgevaardigden van de Vlaamse wetenschappelijke instellingen

Joris Relaes, ILVO
Saskia Decuypere, Instituut voor Tropische Geneeskunde
Roger Dijkmans, VITO
 

Afgevaardigden van de Vlaamse industrie

Wim Ottevaere, Ablynx
Staf Van Reet, Viziphar Biosciences
Jürgen Logemann, CropDesign
Luc De Baere, Organic Waste Systems
Tom De Ceuster, Group De Ceuster
Tom Aelbrecht, Janssen Pharmaceutica
Helena Vandebeeck, Siat Group
Jo Dalle, Sanofi Genzyme​
Koen Quaghebeur, Globachem
Johan Botterman, Bayer Bioscience
Geert Jannes, Fujirebio Europe nv
Patrik De Haes, Oxurion
Caroline Van der Heyden, Boerenbond
 

Afgevaardigden van de representatieve Vlaamse werknemersorganisaties

Koen Repriels, ACV
Vincent Van Der Haegen, ACLVB
Greg Verhoeven, ABVV
 

Afgevaardigden van de Vlaamse industriële hogescholen

Ilse Beck, Odisee Hogeschool​
Koen Goethals, HoGent
 

Afgevaardigden van de Vlaamse regering

Dieter Deforce, Laboratory of Pharmaceutical Biotechnology
Danielle Raspoet,  Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid
Monika Sormann, EWI
​​
​​