Wetenschap voor maatschappij

Het basisonderzoek van VIB wordt geïnspireerd door de grote maatschappelijke uitdagingen en focust op twee primaire behoeften van de mens: gezond leven en duurzame voedselproductie. Onze wetenschappers die ondergebracht zijn in thematische onderzoekscentra bestuderen de moleculaire mechanismen van de gezondheid en ziekte van de mens en de groei en ontwikkeling van planten. Als we deze mechanismen beter begrijpen, kunnen we betere diagnoses en behandelingen ontwikkelen. Uiteindelijk zou dit moeten leiden tot het voorkomen van ziekten en betere oogsten en voedingsmiddelen.

Ons team van technologietransferdeskundigen zet de onderzoeksresultaten om in toegevoegde waarde voor onze economie en concrete voordelen voor de samenleving.

> Lees meer

 

Onze onderzoekers spelen in de hoogste divisie van hun discipline. Wetenschappelijk onderzoek bij VIB wordt voortdurend getoetst aan het werk van toonaangevende experts in uiteenlopende subdomeinen in instituten voor biowetenschappen overal ter wereld. 
 
Het staat buiten kijf dat wetenschappelijke doorbraken niet alleen afhankelijk zijn van interdisciplinaire samenwerking, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek en creativiteit, maar ook en in grote mate van technologische vooruitgang.
 
Wij geloven sterk in een interactieve aanpak om het publiek op de hoogte te houden van wat wij bij VIB doen. Het engagement met het publiek helpt om de stroom van kennis en leren tussen ons instituut en de samenleving te maximaliseren. Het kan helpen om vertrouwen en wederzijds begrip te versterken.
       
De mensen in en om VIB kennen onze missie goed: basisonderzoek als vertrekpunt voor concrete oplossingen die de samenleving ten goede komen. Maar een nieuwe ontdekking of technologie wordt niet van de ene dag op de andere in een innovatieve medicatie of landbouwtoepassing vertaald.
 

Wetenschappers die een loopbaan bij VIB aanvatten, krijgen niet alleen toegang tot geavanceerde faciliteiten en de meest innovatieve technologieën. Ze kunnen ook rekenen op de vereiste opleiding en ondersteuning in elke stap van hun carrière.

 Het doen van baanbrekend onderzoek vereist de nodige fondsen en middelen. VIB ontvangt een subsidie van de Vlaamse overheid die zijn basisfinanciering over een periode van vijf jaar garandeert.