Intro

VIB wil een plek zijn waar wetenschappers hun creativiteit ten volle kunnen ontplooien. Dat is nodig om VIB verder te ontwikkelen tot een broedstoof voor topwetenschap. En om de resultaten daarvan te laten uitgroeien tot nieuwe medicijnen, diagnostica of gewassen voor voeding. Zo komt ons werk, in samenwerking met de industrie, ter beschikking van patiënten, landbouwers en consumenten... 
 
> lees verder
 
 
 
VIB creëert een omgeving waar excellente wetenschappers hun creativiteit kunnen botvieren. Dat leidt tot doorbraken in de levenswetenschappen. 
 
Technologietransfer vormt de schakel tussen academisch onderzoek en de bedrijfswereld. Zo komt het basisonderzoek van VIB terecht bij patiënt en consument.
 
Via evenementen, schoolprojecten en inhoudelijke communicatie informeert VIB over de resultaten van het onderzoek. En creëren we een life-sciences community in Vlaanderen.
Welke instrumenten zet VIB in om excellentie in onderzoek te promoten? En wat zijn de resultaten daarvan?
 
Bij VIB werken 1250 wetenschappers en technici uit meer dan 60 landen. Diversiteit en multiculturaliteit zijn onze troeven.
 
VIB ontvangt een basisdotatie van 40,9 miljoen euro van de Vlaamse overheid. Daarnaast kwam 31,6 miljoen euro uit externe bronnen.