Technologietransfer vormt de schakel tussen academisch onderzoek en bedrijfswereld

​De uitvindingen van VIB-onderzoekers kunnen op langere termijn de basis vormen voor nieuwe maatschappelijke en industriële toepassingen zoals diagnostica, geneesmiddelen, verbeterde gewassen en nieuwe voedingsproducten. VIB is een onderzoeksinstelling en commercialiseert deze toepassingen bijgevolg niet zelf, maar sluit overeenkomsten af met bedrijven voor de verdere ontwikkeling ervan. Zo komt het basisonderzoek van VIB terecht bij patiënt en consument.
In 2010 genereerden de VIB-wetenschappers 57 uitvindingen. Dit brengt het totaal aantal gerapporteerde uitvindingen sinds de start van VIB op 689. Ongeveer 50% van deze uitvindingen wordt beschermd via het indienen van een onctrooiaanvraag.

In 2010 sloot VIB 83 overeenkomsten af met bedrijven, voor het vierde jaar op rij een record aantal. Dit brengt het totaal aantal overeenkomsten op 643. De helft van deze overeenkomsten werd afgesloten met in Vlaanderen gevestigde bedrijven, ongeveer 30% met Europese en circa 20% met Amerikaanse bedrijven. De partners van VIB variëren van (bio)farma tot agrobiotech bedrijven tot voedingsbedrijven en van KMO tot multinational. Via de technologietransferactiviteiten werden in 2010 meer dan 13,5 miljoen euro inkomsten vastgelegd. Dit is op 2008 na, het beste resultaat sinds de start van VIB.