Privacy policy

Op  de VIB-website verzamelen wij persoonsgegevens. Deze gegevens worden door VIB beheerd en strikt confidentieel behandeld.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij enkel uw coördinaten als u zich akkoord heeft verklaard met het privacy beleid.

Uw coördinaten kunnen worden gebruikt om u later te contacteren in het kader van informatiecampagnes per post en/of per e-mail.

Uw gegevens zullen enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van activiteiten die VIB organiseert en worden in geen geval aan derde partijen doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

In het geval wij uw gegevens zouden willen gebruiken voor nieuwe doeleinden, zullen wij u hiervan  op de hoogte stellen en zullen wij u de kans bieden om uw deelname te weigeren.

Indien uw gegevens worden opgevraagd in het kader van een gezondheidsonderzoek of patiënteninfo, zullen zij enkel daarvoor, en voor geen andere doeleinden, worden gebruikt.

Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan het toegangs- en correctierecht uitgeoefend worden op de gegevens die u ons gecommuniceerd heeft.

U kan ons ook altijd contacteren indien u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid.

U kan ons hiervoor contacteren
e-mail: info*Replace*With*At*Sign*vib.be  
tel: +32 9 244 66 11
en zelfs fax: +32 9 244 66 10

of per post

VIB
Communicatie
Rijvisschestraat 120
9052 GENT
BELGIUM