Privacy policy

VIB leeft de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming na.

Op  de VIB-website wordt op verschillende plaatsen gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u een brochure of andere informatie opvraagt. Wanneer u dergelijke gegevens invoert zullen wij altijd expliciet uw toestemming vragen om die gegevens te mogen opslaan en gebruiken om u op de hoogte te houden van relevante activiteiten die VIB organiseert, of om u via e-mail of post te contacteren in het kader van door VIB georganiseerde informatiecampagnes.

De persoonsgegevens worden door VIB beheerd en strikt vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens zullen enkel worden gebruikt om u op de hoogte te houden van activiteiten die VIB organiseert en worden in geen geval doorgegeven aan derde partijen, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
In het geval wij uw gegevens zouden willen gebruiken voor nieuwe doeleinden, zullen wij u hiervoor expliciet toestemming vragen.

Indien u persoonsgegevens invoert in het kader van een gezondheidsonderzoek of wanneer u een vraag stelt via patiënteninfo*Replace*With*At*Sign*vib.be, zullen deze gegevens door VIB enkel daarvoor, en voor geen andere doeleinden, worden gebruikt.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om:
1. De gegevens in te zien die VIB over u heeft opgeslagen.
2. De door VIB opgeslagen persoonsgegevens te corrigeren.
3. Bezwaar aan te tekenen tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking.
4. Uw persoonsgegevens te laten wissen.
5. Uw persoonsgegevens door VIB te laten overdragen naar een andere organisatie.

U kan ons ook altijd contacteren indien u vindt dat onze site of onze werkwijze niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid of de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kan ons hiervoor contacteren
e-mail: privacy*Replace*With*At*Sign*vib.be    
tel: +32 9 244 66 11

of per post
VIB
Communicatie
Rijvisschestraat 120
9052 GENT
BELGIUM