Wetenschappers vragen EU Parlement en Commissie om genoom editing te heroverwegen voor duurzame agricultuur, voedselproduct

25 juli 2019
Precies een jaar geleden, nam het EHJ helaas een zeer streng standpunt in over genoombewerking met zijn strikte wettelijke beslissing. De Europese wetenschappelijke gemeenschap, die 126 onderzoeksinstituten voor planten in heel Europa vertegenwoordigt, dringt er nu bij beleidsmakers op aan hun oordeel te heroverwegen. In het voorbije jaar, heeft onderzoek het potentieel van genoombewerking enkel benadrukt. Als resultaat hiervan kiezen meer en meer landen voor een rationeel legislatief kader dat het weloverwogen gebruik van genoombewerkingstechnieken toestaat. Europa kan niet achterblijven. 

De Europese landbouw kan aanzienlijke bijdragen leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Zogeheten ‘precision breeding’ methoden, waaronder genoombewerking met CRISPR, zijn innovatieve technologieën met het potentieel om ons te helpen deze doelen sneller en efficiënter te bereiken. 

Nochtans belet de huidige interpretatie van de Europese wetgeving het gebruik van genoombewerking voor duurzame landbouw en voedselproductie in de EU. Dit zal het veel moeilijker maken voor Europa om de ongeziene uitdagingen waar we mee te maken zullen hebben het hoofd te bieden. De stijgende wereldbevolking, verminderende biodiversiteit, en toenemende temperatuur hebben reeds voelbare effecten. 

Een bescheiden herziening van de Europese wetgeving met betrekking tot genoombewerking zal deze harmoniseren met het wettelijk kader in andere landen. Dit zal Europese wetenschappers, kwekers, landbouwers, en producenten toestaan om genoombewerking op te nemen in hun verzameling technieken om toekomstige globale uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling aan te pakken en de effecten ervan beheersbaar te houden.

De Europese wetenschappelijke gemeenschap heeft een open brief geschreven om de Europese instituten, waaronder de Europese Raad, het nieuwe Europese Parlement, en de aankomende Europese Commissie, aan te manen geschikte wettelijke actie te ondernemen. Hierdoor zullen Europese wetenschappers en producenten genoombewerking kunnen aanwenden om duurzame landbouw en voedselproductie veilig te stellen. De mogelijkheid om genoombewerking te kunnen gebruiken is cruciaal voor de welvaart en voedselzekerheid van de Europese burgers.