VIB stelt jaarresultaten 2017 voor en bevestigt zijn reputatie van wereldspeler

19 april 2018

VIB heeft wereldvermaarde onderzoekers in huis die interdisciplinair samenwerken om een aantal grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. In acht thematische onderzoekscentra zorgt VIB voor kennisbundeling die op zijn beurt leidt tot inspirerende samenwerkingsverbanden tussen wetenschappers binnen het centrum en met collega-onderzoekers aan andere universiteiten. De proactieve aanpak van technologietransfer bij VIB stimuleert zijn onderzoekers om hun onderzoeksresultaten om te zetten in concrete ‘producten’ die op de markt kunnen worden gebracht.

Met het jaarverslag van 2017 stelt VIB zijn resultaten voor. Hieronder staat een beperkte selectie van verwezenlijkingen uit het afgelopen jaar die een belangrijke impact zullen hebben op onze maatschappij.
De impact van VIB’s wetenschap in kaart
VIB streeft ernaar om tot de wereldtop te horen in de disciplines van de levenswetenschappen waarin het actief is. Daarvoor trekt VIB wereldwijd de beste wetenschappers aan en biedt het zijn onderzoekers toegang tot disruptieve technologieën en goed uitgeruste laboratoria.

VIB en VIB-wetenschappers duiken regelmatig op binnen de top league van internationale life sciences instituten wanneer er gekeken wordt naar de impact van het onderzoek.  In het plantenonderzoek staat VIB op de tweede plaats in de lijst van instituten en in het biomedische is VIB als vierde gepositioneerd. Bijkomend wordt de impact van het VIB-onderzoek ook door internationale peer review panels als zeer toonaangevend bevestigd.

Impact op Europese beleidsmakers
VIB is een van de stichtende leden van EU-LIFE, een alliantie van Europese toponderzoekscentra in de levenswetenschappen. EU-LIFE nam het voorbije jaar diverse maatregelen om te wegen op het Europese wetenschapsbeleid, om vakbekwaamheid en bewustzijn te vergroten en om wetenschappelijke samenwerkingsverbanden te bevorderen. Een van de belangrijkste verwezenlijkingen van de alliantie in 2017 is de standpuntnota over FP9, waarin EU-LIFE de topprioriteiten voor het volgende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie vastlegt.

Een greep uit de resultaten van 2017
Wetenschap voor wetenschap
VIB-onderzoekers spelen in de hoogste divisie van hun discipline (kankerbiologie, hersenonderzoek, onderzoek naar ontstekingen en infecties, plantensysteembiologie, medische biotechnologie, structuurbiologie en microbiologie). Wetenschappelijk onderzoek bij VIB wordt voortdurend getoetst aan het werk van toonaangevende experts in uiteenlopende subdomeinen in instituten voor biowetenschappen overal ter wereld. 

Onderstaande voorbeelden uit 2017 geven een idee van de impact van VIB-onderzoek:

  • VIB-wetenschappers zijn erin geslaagd de werking in kaart te brengen van een eiwit dat vermoedelijk een sleutelrol speelt in een reeks veelvoorkomende allergische ziekten, zoals astma en eczeem. Hun kennis over dit eiwit, genaamd TSLP, stelde het team in staat om een nieuwe molecule te ontwikkelen die de werking van TSLP kan belemmeren. Dat is erg veelbelovend voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën om wijdverspreide allergische aandoeningen te behandelen.
  • VIB-wetenschappers hebben een mechanisme ontdekt dat een cruciale rol speelt in de uitzaaiing van kanker. Ze stelden vast dat het gedrag van macrofagen - een soort witte bloedcellen die vaak de tumorgroei stimuleren - verandert als hun glutaminegehalte wordt verlaagd. In plaats van de kanker in de hand te werken, veranderen de macrofagen weer in ‘goede’ cellen en bestrijden ze de ziekte. Deze baanbrekende bevindingen resulteren mogelijk in nieuwe strategieën voor immunotherapie. 
  • Tau-eiwitten worden in verband gebracht met meer dan twintig neurodegeneratieve ziekten, waaronder verschillende vormen van dementie. In de hersenen van patiënten klitten deze eiwitten samen tot neuronale kluwens: eiwitophopingen die uiteindelijk gepaard gaan met het afsterven van hersencellen. VIB-onderzoekers hebben ontdekt hoe tau de werking van zenuwcellen verstoort, nog vooraleer het samenklit. Ze stelden meteen ook een manier voor om in dit proces in te grijpen.
  • VIB-onderzoekers hebben een gen ontdekt dat de plantengroei en de zaadopbrengst van maïs sterk verhoogt. Onderzoek naar gewasopbrengst is cruciaal nu zich steeds vaker extreme weersomstandigheden voordoen die de landbouwproductie aantasten. De resultaten van laboratoriumonderzoek werden bevestigd tijdens twee jaar durende veldproeven in België en de Verenigde Staten. Die toonden aan dat dit gen de zaadopbrengst van maïshybriden met 10 tot 15% kan doen toenemen.

Wetenschap voor ondernemers
Deze revolutionaire bevindingen zijn alleen zinvol als ze verder ontwikkeld worden en zich ook vertalen naar concrete toepassingen. Ook op dat gebied kende VIB in 2017 een bijzonder productief jaar. VIB realiseerde een recordbedrag van 28,7 miljoen euro aan industriële inkomsten én richtte een nieuwe start-up op: voor Aelin Therapeutics werd in een eerste financieringsronde 27 miljoen opgehaald. Daarnaast sloot VIB verscheidene licentieovereenkomsten af met de industrie om VIB-ontdekkingen verder te ontwikkelen, waaronder strategische partnerschappen met Galapagos en Denali Therapeutics. 

Wetenschap voor technologie 
Technologieën evolueren voortdurend, en dus kunnen ook de onderzoeksmethoden niet achterblijven. Nieuwe technologische oplossingen vereisen vaak expertise en vaardigheden die één centrum niet allemaal in huis heeft - laat staan één onderzoeksgroep. Net daarom investeert VIB sterk in zijn Tech Watch-programma en ultramoderne Kernfaciliteiten. 

In 2017 richtte VIB het ‘Technology Innovation Lab’ op om innovatieve baanbrekende technologieën sneller in gebruik te nemen in de onderzoekscentra. Twee specialisten in de levenswetenschappen bieden praktische ondersteuning in het laboratorium. Zij verlagen mee de drempel voor wetenschappers om deze technologieën in hun onderzoeksprojecten in te zetten.

Wetenschap voor iedereen
Een doeltreffende communicatie over het onderzoek van VIB naar een breder, niet wetenschappelijk publiek helpt om steun op te bouwen voor de wetenschappen. Door goed te communiceren maakt VIB het publiek bewust van de uitgebreide relevantie van ons onderzoek voor de samenleving. VIB draagt bij aan een beter geïnformeerde besluitvorming op alle niveaus, van beleidsmakers tot gemeenschappen en individuen. In 2017 gebeurde dit ondermeer via de biotechtour met de VIB Matinee als apotheose in het Vlaams Parlement, de biotechdag die 4350 bezoekers naar Gent trok, actieve deelname aan de Dag van de Wetenschap en internationale wetenschappelijke conferenties die internationaal zeer gewaardeerd worden.

VIB in een notendop
VIB is een ondernemend non-profit onderzoeksinstituut met verschillende locaties en een duidelijke focus op baanbrekend onderzoek in de levenswetenschappen. VIB-wetenschappers bestuderen de moleculaire mechanismen die instaan voor de werking van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen. Dit onderzoek leidt tot innovatieve inzichten in normale en abnormale/pathologische levensprocessen, die kunnen worden gebruikt in de ontwikkeling van nieuwe therapieën, diagnostiek, toepassingen en technologieën.

Het concept van VIB is gebaseerd op een nauwe samenwerking met de universiteiten van Gent, Leuven, Antwerpen, Brussel en Hasselt. Dankzij deze unieke partnerships bouwt VIB voort op de collectieve wetenschappelijke expertise en ervaring in het onderzoek in de levenswetenschappen.
Door de jaren heen zijn de levenswetenschappen deel gaan uitmaken van ons dagelijks leven. We kunnen niet ontkennen dat onze dagelijkse activiteiten doordrongen zijn van wetenschap. Wetenschappelijke kennis kan de kwaliteit van het leven op heel wat vlakken verbeteren, van banale dagdagelijkse activiteiten tot wereldwijde maatschappelijke uitdagingen zoals gezond leven en duurzame voedselproductie. Vanuit dat bewustzijn doen wij grote inspanningen om het publiek te informeren over onze onderzoeksresultaten en onze verwezenlijkingen op het vlak van technologietransfer.

Missie en kernwaarden
Het is de missie van VIB om baanbrekend bio-moleculair onderzoek in de levenswetenschappen te verrichten. Op die manier bevordert VIB een duurzame wetenschappelijke vooruitgang en draagt het instituut we bij tot een betere wereld.

VIB beoogt uitmuntendheid in al zijn onderzoeksdomeinen en stimuleert zijn wetenschappers en medewerkers om ondernemend en creatief te zijn in hun denken. Door in te zetten op innovatieve technologieën kan VIB grensverleggend onderzoek doen en via zijn ondernemende technologietransfer verzekeren dat wetenschappelijke doorbraken in maatschappelijke waarde worden vertaald. VIB stimuleert publieke betrokkenheid en transparante communicatie die vertrouwen en wederzijds begrip schept.

VIB in cijfers
721 publicaties
236 publicaties in top 5 tijdschriften
Wetenschap

10 kernfaciliteiten
32 Tech Watchaanvragen goedgekeurd
Technologieën

1 nieuwe start-ups
28,7M inkomsten
Technologietransfer

5 partneruniversiteiten - 75 onderzoeksgroepen
1 instituut
66 nationaliteiten – 1.508 medewerkers

48% Vlaamse overheid
52% andere inkomsten
Totale inkomsten

4.350 bezoekers op biotechdag
10.322 jongeren in educatieve projecten
Engagement met het publiek