Strategische samenwerking tussen VIB en North Carolina State University biedt groeipotentieel voor agrotechclusters in Vlaanderen en North Carolina

5 april 2016
​VIB en North Carolina State University (NC State) kondigen met trots hun strategische samenwerkingsovereenkomst aan. Beide kennisinstituten zijn internationaal toonaangevende spelers in het plantenbiotechnologisch onderzoek, en hebben een sterke interactie met de plaatselijke agrotechclusters (respectievelijk de Gentse agrotechcluster en AgBio[sphere] in het Amerikaanse Research Triangle Park). Zo ontstaat een uniek partnerschap binnen het wereldwijde agrobiotech-ecosysteem. Met hun samenwerking willen VIB en NC State het beste van twee werelden combineren door onderzoekers uit te wisselen, samenwerkingsverbanden op te starten, en gezamenlijk nieuwe bedrijven op te richten. Deze samenwerking biedt een groeipotentieel voor de sector in zowel België als North Carolina.

Johan Cardoen (algemeen directeur, VIB): “We kijken enorm uit naar dit partnerschap met NC State. Ik ben ervan overtuigd dat dit verbond nieuwe onderzoekswegen zal openen en nieuwe kansen zal creëren om de groei van beide agrobiotechclusters, die wereldwijd toonaangevende innovatieclusters in de plantenwetenschappen zijn, een boost te geven.”

Richard Linton (decaan, NC State University, Faculteit Landbouw- en Levenswetenschappen): “We stellen vast dat VIB sterke en doeltreffende partnerschappen heeft met bedrijven in de sector aan de andere kant van de oceaan. We willen begrijpen hoe ze die partnerschappen hebben ontwikkeld, zodat we die ook hier kunnen uitbouwen. Maar dat is niet alles. Via dit partnerschap met VIB zullen wij de plantenwetenschappers van morgen opleiden, op een manier die echt multidisciplinair is en die studenten de kans geeft een internationale kijk en expertise te verwerven, wat hen nog waardevoller zal maken voor hun toekomstige werkgevers.”

Samenwerking  in diverse onderzoekdomeinen
VIB en NC State zullen focussen op samenwerkingsverbanden in het onderzoek naar de invloed van het bodemmicrobioom op planten, het delen van planten, systeembiologie en synthetische biologie, veldfenotypering, precisielandbouw en verwante wetenschappen.

Dirk Inzé (directeur, Departement Planten Systeembiologie VIB/UGent): “De expertises van VIB en NC State vullen elkaar aan. Door samen te werken, creëren we een belangrijke synergie: niet alleen op academisch niveau, maar ook voor het vertalen van de resultaten naar biotechnologische innovaties in de landbouw.”

Steve Lommel (geassocieerd decaan, NC State University, Faculteit Landbouw- en Levenswetenschappen; directeur, North Carolina Agricultural Research Service): “VIB heeft een uitstekend model voor het ontwikkelen van fundamentele wetenschappelijke ontdekkingen die leiden tot start-ups, terwijl wij een sterk model hebben om basisonderzoek toe te passen op landbouwproblemen. We beschouwen dit dus als een win-winrelatie waar zowel VIB als NC State baat bij zullen hebben, net als de landbouw en de agrobiotechsectoren. We zijn dan ook zeer enthousiast over dit partnerschap.”


© VIB