Proefdiergebruik voor biomedisch onderzoek

22 april 2016
​Medisch-wetenschappelijk onderzoek vandaag kan niet zonder dierproeven. Heel veel belangrijke geneeskundige doorbraken zouden er anders niet zijn geweest. Intussen bestaan er al alternatieven voor een deel van de experimenten zoals het gebruik van celculturen e.d. Onderzoekers zullen in eerste instantie altijd kiezen voor die alternatieven, maar in veel gevallen is het op een gegeven ogenblik onvermijdelijk om ook dierproeven in te zetten. Alleen in een levend dier vind je namelijk al de complexe interacties terug tussen verschillende cel- en weefseltypen, het immuunsysteem, de hormoonhuishouding en het bloedvatsysteem. Dergelijke interacties zijn vandaag (nog) niet op een andere manier na te bootsen.

Maar de stap naar een experiment met proefdieren gebeurt niet zomaar. Er wordt telkens een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de maatschappelijke nood om - soms levensbedreigende - ziekten terug te dringen en het belang om dierenleed te voorkomen en te minimaliseren. Deze balans slaat soms in de ene en soms in de andere richting door. VIB en andere instellingen die dieren voor hun onderzoek gebruiken, hanteren dan ook het principe van de ‘3 V’s’: Vervangen, Verminderen en Verfijnen van dierproeven. Enkel in het geval van een zwaarwegend doel waarbij geen alternatief bestaat waarmee hetzelfde doel kan worden bereikt, zal men kiezen voor een dierproef. In dat geval zal het aantal dieren in de proef, beperkt worden tot het absolute minimum dat nodig is voor een wetenschappelijk correcte uitkomst. Er worden daarenboven altijd maatregelen getroffen om eventueel lijden tot een minimum te beperken.

Als wetenschappelijke organisatie vragen wij aandacht voor het belang van dierproeven uit te kunnen blijven voeren. VIB zet zich in om open en transparant te communiceren over de manier waarop dat in de praktijk gebeurt. Daarom ondersteunt VIB een gezamenlijke verklaring van Belgische bedrijven en onderzoeksinstellingen ter gelegenheid van ‘Werelddag voor laboratoriumdieren’ op 24 april. Voor meer algemene informatie over dierproeven kunt u hier terecht.

Voor meer info kunt u terecht bij René Custers


©VIB - Ine Dehandschutter