Onderzoek naar de ziekte van Parkinson bekroond met de VVN Eli-Lilly Prijs

23 april 2012
​Op 14 april 2012 reikte de Vlaamse Vereniging voor Neurologie, de Eli-Lilly prijs uit. Ditmaal ging de eer naar Dr. David Crosiers voor zijn onderzoek naar de impact van niet-motorische symptomen (NMS) op de levenskwaliteit van patiënten met de ziekte van Parkinson. Deze symptomen omvatten o.a. problemen met het plassen, constipatie, slapeloosheid, concentratie- en geheugenstoornissen en  komen erg vaak voor bij Parkinson patiënten. Hoewel sommige van deze symptomen vaak goed behandelbaar zijn, vermelden patiënten en familie deze vaak niet aan de neuroloog omdat ze niet op de hoogte zijn van de link tussen beide. Crosiers’ studie bevestigt de hoge prevalentie van niet-motorische symptomen in patiënten met de ziekte van Parkinson en is van groot belang om meer aandacht voor NMS bij gezondheidswerkers, patiënten en familieleden teweeg te brengen.
 
De Vlaamse Vereniging voor Neurologie (VVN) is een wetenschappelijke vereniging die continue wetenschappelijke vormingen biedt aan neurologen opdat zij binnen een internationale geest van snel ontwikkelende inzichten en behandelingsmogelijkheden kunnen functioneren. In dit kader wordt de VVN-Eli Lilly prijs jaarlijks uitgereikt, gesteund door Eli-Lilly, ter bekroning van een origineel, nog niet gepubliceerd wetenschappelijk werk in de neurologie, psychiatrie of neurowetenschappen.

Onderzoek

David-Crosiers.jpg