Onderzoek maakt weg vrij voor nieuwe behandeling tegen specifieke vorm van psoriasis

25 april 2016
Psoriasis is een chronische auto-immuunziekte die wordt gekenmerkt door rode, schilferige plekken op de huid. Erfelijke aanleg speelt een rol bij de ontwikkeling van de ziekte. Daarnaast kunnen ook omgevingsfactoren de symptomen uitlokken. Mensen met specifieke mutaties in het CARD14-gen hebben een hoge kans om psoriasis te ontwikkelen. Een onderzoeksteam van VIB en de UGent heeft het moleculaire mechanisme ontrafeld waardoor mutaties in het CARD14-gen chronische ontstekingen veroorzaken bij patiënten met psoriasis. De resultaten werden gepubliceerd in het prestigieuze vakblad EMBO Reports.

Professor Rudi Beyaert (VIB/UGent): “Uit onze bevindingen blijkt dat MALT1-remmers een positief effect kunnen hebben op de behandeling van psoriasis met CARD14-mutaties. Een interessante uitkomst. Of MALT1-remmers ook nuttig kunnen zijn bij de behandeling van andere, vaker voorkomende vormen van psoriasis wordt momenteel nog onderzocht.”

Psoriasis
In het Westen komt psoriasis voor bij naar schatting 2 à 4% van de bevolking. De ziekte kan niet worden genezen, en de huidige behandelingen helpen alleen de symptomen onder controle te houden. Door activering van het immuunsysteem treden lokale ontstekingen op en delen de huidcellen zich sneller dan normaal. Het CARD14-gen speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van psoriasis. Door mutaties in dit gen kan het CARD14-eiwit makkelijker een ander eiwit (NF-B) activeren dat van invloed is op verschillende factoren die huidontstekingen en psoriasis in de hand werken.

Ontrafeling van het moleculaire mechanisme leidt tot nieuwe therapeutische inzichten
Inna Afonina en Elien Van Nuffel hebben onder leiding van professor Rudi Beyaert (VIB/UGent) het moleculaire mechanisme onderzocht waardoor mutaties in het CARD14-gen chronische ontstekingen veroorzaken bij patiënten met psoriasis. Daarbij ging hun aandacht vooral uit naar keratinocyten, een specifiek type huidcellen met een sleutelrol bij psoriasis. Deze huidcellen groeien abnormaal snel en produceren heel wat ontstekingsbevorderende elementen. Het onderzoeksteam kon aantonen dat er een fysieke en functionele interactie bestaat tussen CARD14 en het eiwit MALT1. CARD14 stimuleert MALT1 tot het verknippen en uitschakelen van cellulaire eiwitten die het immuunsysteem normaal gezien in toom houden. Mutaties in het CARD14-gen, die optreden bij psoriasis, bevorderen de vorming van hyperactieve CARD14/MALT1-complexen, en veroorzaken bijgevolg abnormaal veel immuunresponsen en ontstekingen bij patiënten met psoriasis.

Professor Rudi Beyaert (VIB/UGent): “We hebben menselijke huidcellen behandeld met chemische stoffen die de MALT1-activiteit afremmen. De productie van ontstekingsbevorderende eiwitten als gevolg van de mutaties in het CARD14-gen, verlaagde door deze behandeling. We hopen een industriële partner te vinden om deze veelbelovende resultaten samen verder te ontwikkelen tot een doeltreffend geneesmiddel voor psoriasis.”

___________________________________________________________________________________

Publicatie
The paracaspase MALT1 mediates CARD14-induced signaling in keratinocytes
Inna S Afonina, Elien Van Nuffel, Griet Baudelet, Yasmine Driege, Marja Kreike, Jens Staal en Rudi Beyaert, EMBO Reports 2016

Vragen
Aangezien dit onderzoek veel vragen kan oproepen, willen we u vragen in uw reportage of artikel te verwijzen naar het e-mailadres dat VIB hiervoor ter beschikking stelt. Iedereen kan hier met vragen omtrent dit en ander medisch gericht onderzoek terecht: patienteninfo*Replace*With*At*Sign*vib.be.Symptoom Psoriasis


Rudi Beyaert (VIB/UGent)
©VIB