Oncurious NV benoemt prof. dr. Peter Carmeliet tot wetenschappelijk hoofdadviseur

26 juni 2015

Leuven, 26 juni 2015 – Oncurious NV, een oncologiebedrijf dat zich focust op de ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen voor de behandeling van tumoren bij kinderen, maakt vandaag de benoeming bekend van prof. dr. Peter Carmeliet tot wetenschappelijk hoofdadviseur. Oncurious is een nieuw oncologiebedrijf en omvat een samenwerkingsverband tussen Thrombogenics NV en VIB.

Al 15 jaar verricht prof. Carmeliet (VIB Vesalius Research Center, KU Leuven) onderzoek naar het ontrafelen van de moleculaire basis van neurovasculaire biologische processen en aandoeningen, en het vertalen van deze genetische kennis naar therapeutische concepten, met als ultieme doel het ontwikkelen van nieuwe behandelingsmethoden.

Onderzoek dat is uitgevoerd door het team van prof. Carmeliet bij VIB/KU Leuven, in samenwerking met prof. Rakesh Jain van het Massachusetts General Hospital in Harvard (Boston), heeft de eerste preklinische gegevens opgeleverd over het gebruik van humane monoklonale antilichamen voor de placentaire groeifactor (PlGF) bij de behandeling van medulloblastoom. Op basis van de positieve resultaten gaat Oncurious nu verder met het ontwikkelen van TB-403 voor de behandeling van tumoren bij kinderen.

Prof dr Peter Carmeliet: “Ik ben erg blij met deze kans om een bijdrage te leveren aan het vertalen van het preklinisch onderzoek dat is uitgevoerd bij VIB/KU Leuven en andere wereldwijd toonaangevende instituten naar mogelijk baanbrekende behandelingen tegen kanker. Als wetenschappelijk hoofdaviseur van Oncurious heb ik de mogelijkheid om nauw betrokken te blijven bij het ontwikkelingsproces van een geneesmiddel.”

Dr. Patrik De Haes, CEO van ThromboGenics NV en uitvoerend voorzitter van Oncurious NV: “We zijn erg blij dat professor Carmeliet de functie van wetenschappelijk hoofdadviseur bij Oncurious heeft aanvaard. Professor Carmeliet geniet wereldwijd erkenning vanwege zijn toonaangevende deskundigheid op het gebied van oncologisch onderzoek en de bijbehorende onderliggende biologische processen. Zijn wetenschappelijke inzichten, onderzoek en diepgaande expertise zullen zeer waardevol zijn naarmate het team van Oncurious vordert met de huidige klinische ontwikkeling van TB-403 voor de behandeling van hersentumoren bij kinderen. Ik heb er alle vertrouwen in dat zijn kennis Oncurious te zijner tijd in staat zal stellen een oncologische pijplijn op te bouwen en op internationale schaal uit te groeien tot koploper in het ontwikkelen van baanbrekende behandelingen tegen kanker.”


Peter Carmeliet
©VIB, 2014