Nieuwe test voorspelt slaagkans van levertransplantaties

9 januari 2018
Het UZ Gent, UGent en VIB met ondersteuning door het UZ Leuven hebben een eenvoudige test ontwikkeld om de slaagkans van levertransplantaties te voorspellen. Dankzij die test zal de wachtlijst voor donorlevers korter worden en zullen gevaarlijke transplantaties vermeden worden.

Suikerprofielen
Een donorlever wordt getransporteerd in een bewaarvloeistof. In die vloeistof zitten eiwitten die bepaalde suikerprofielen bevatten. De onderzoekers vergeleken de suikerprofielen bij 118 geslaagde transplantaties met die bij 4 transplantaties waarbij de lever onmiddellijk faalde. Daaruit bleek dat het suikerprofiel dit onmiddellijk levertransplant-falen kon voorspellen.

Prof. Nico Callewaert (VIB-UGent): "In onze onderzoeksgroep werken we sinds meer dan 15 jaar aan technologie om de informatie in suikerprofielen van eiwitten in lichaamsvloeistoffen te gebruiken voor ziekte-diagnose. Aangezien we eerder al succes boekten bij de diagnose van levercirrose, hebben we onze UZGent hepatologie collega's geholpen om een variant van deze techniek op punt te zetten om na te gaan of een falende lever anders versuikerde eiwitten produceert in de vloeistof waarin het transplant vervoerd wordt. Het vermijden van falende transplanten kan een belangrijke klinische impact hebben."

Betere screening
Een levertransplantatie is voor mensen met een gevaarlijke leveraandoening vaak de enige kans op genezing. Jaarlijks krijgen ongeveer 240 mensen in België een nieuwe lever. In 2016 overleden 45 patiënten terwijl ze op de wachtlijst stonden voor een transplantatie. Er is dus een duidelijk tekort aan donorlevers.
Meestal verloopt een levertransplantatie goed, maar in 1 tot 4 procent van de gevallen functioneert de lever niet vlak na een transplantatie. Dan is binnen de 24 uur een nieuwe transplantatie nodig om te vermijden dat de patiënt overlijdt.

‘Door de betere screening kunnen we de kwaliteit van de donorlevers beter inschatten. Zo gaan er minder donorlevers verloren’, legt dr. Xavier Verhelst uit. ‘Omdat we op voorhand kunnen voorspellen of een lever zal aanslaan, kunnen we na verder studiewerk in de toekomst waarschijnlijk ook gevaarlijke transplantaties vermijden.’


Onderzoek