Kandidaat-kankerbehandelingen optimaliseren dankzij nieuwe inzichten?

18 mei 2015

​Het eiwit MET kan tumor zowel gunstig als nadelig beïnvloeden

 
Het eiwit MET uitschakelen wordt beschouwd als een interessante piste voor nieuwe kankerbehandelingen. Momenteel wordt deze strategie in tientallen klinische trials bij patiënten getest.  Maar Veronica Finisguerra, Andrea Casazza en Max Mazzone, verbonden aan VIB en KU Leuven, tonen nu aan dat MET niet alleen een rol speelt bij het ontstaan van kanker (hierop is de kandidaatbehandeling met MET-inhibitoren gebaseerd), maar ook betrokken is in een mechanisme dat kankercellen doodt. Dit betekent dat de efficiëntie van een kankerbehandeling die MET tegenwerkt, gedeeltelijk ondermijnd wordt door het afblokken van de anti-kankerwerking van MET. Deze inzichten kunnen leiden tot een optimalisatie van de kandidaatbehandelingen met MET-inhibitoren die momenteel getest worden. De resultaten verschijnen vandaag in het gezaghebbende tijdschrift Nature, dit onderzoek gebeurde in samenwerking met collega’s van VIB, KU Leuven en UZ Leuven.
 
Max Mazzone (VIB/KU Leuven): "Ons onderzoek identificeert een tot nog toe ongekende rol van MET in neutrofielen (specifieke soort witte bloedcellen) wat zou kunnen wijzen op een mogelijke ‘achilleshiel’ van kankerbehandelingen die MET uitschakelen. Dit zijn heel belangrijke inzichten, omdat het over een kandidaat-kankerbehandeling gaat die op dit moment door meer dan 15 bedrijven getest wordt. Onze resultaten kunnen gebruikt worden om de efficiëntie ervan te verhogen."
 
MET heeft een rol in onze immuunreactie op kanker
Er was weinig geweten over de rol van MET in de reactie van ons immuunsysteem op kankercellen. Max Mazzone en zijn collega’s hebben aangetoond dat MET aangemaakt wordt tijdens ontstekingsziekten zoals huiduitslag, buikvliesontsteking en kanker. Het immuunsysteem heeft MET dan nodig om ervoor te zorgen dat de neutrofielen, een type witte bloedcellen, door de bloedvatwanden van de ontstoken weefsels kunnen migreren. Daar kunnen de neutrofielen hun anti-microbiële en anti-tumor werking uitoefenen. Dus hier is MET nodig voor de beschermingsreactie van ons immuunsysteem dat op die manier zorgt voor een slimme en zeer fijne controle van niet-specifieke immuunreacties. Dit is noodzakelijk om schade aan gezonde organen te voorkomen en om de afweerreactie te beperken tot de plaats van ontsteking.
 
Twee verschillende effecten
Deze nieuwe inzichten hebben ook therapeutische implicaties. Zo kan het tegenwerken van MET immers een tweeledig effect op een kankergezwel hebben. Enerzijds zal het bij kankercellen die voor hun groei en overleving afhankelijk zijn van MET-hyperactivatie, leiden tot celdood (en dus het afsterven van de tumor). Anderzijds kan het blokkeren van MET door het effect op de neutrofielen de anti-tumor-reacties tegenwerken.
 
Max Mazzone (VIB/KU Leuven): "Deze resultaten kunnen gebruikt worden om patiënten zeer selectief te kiezen voor klinische trials met MET-inhibitoren ; er zal worden gekeken hoe afhankelijk hun type kanker is van MET. Voor patiënten die veel neutrofielen met MET hebben zullen deze therapieën niet aanslaan, zij worden best niet opgenomen in de klinische trials." 


Van links naar rechts: Veronica Finisguerra, Andrea Casazza, Max Mazzone & Giusy Di Conza
©VIB, 2015