Ingrid Lieten ondertekent convenant VIB en legt eerste steen van Bio-Accelerator II

30 april 2012
Ingrid Lieten ondertekent vandaag het nieuwe convenant tussen de Vlaamse regering en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, kortweg VIB. Dit onderzoeksinstituut levert topwetenschap in een domein dat inspeelt op actuele vraagstukken in onze samenleving, zoals veroudering en kwalitatieve zorg. Door de grote maatschappelijke relevantie van het VIB-onderzoek en de positieve beoordeling die het instituut kreeg, stijgt de dotatie van de Vlaamse regering aan VIB met 10 procent tot 43,8 miljoen euro per jaar. Het convenant geldt van 2012 tot en met 2016. Minister Lieten legt ook de eerste steen van de tweede Bio-Accelerator, 6.000 m² aan extra infrastructuur voor de groeiende Vlaamse biotechsector.

Het nieuwe convenant volgt op een positieve beoordeling die VIB kreeg na een grondige doorlichting in opdracht van de Vlaamse overheid. Externe wetenschappers en consultants hielden de wetenschappelijke, maatschappelijke en economische impact van het instituut tegen het licht. De positieve evaluatie heeft de Vlaamse regering bevestigd in haar overtuiging dat het belangrijk en waardevol is te investeren in basisonderzoek in de levenswetenschappen.
VIB is gericht op fundamenteel onderzoek dat inzichten biedt in de moleculaire mechanismen die de groei en ontwikkeling bepalen van levende organismen zoals mensen, planten en micro-organismen. Als we deze mechanismen doorgronden, kunnen we de oorzaak verklaren van ziektes bij mensen, en stress bij planten. VIB is in de voorbije jaren uitgegroeid tot een wereldgereputeerd excellentiecentrum van 1.300 gedreven en getalenteerde wetenschappers, technici en ondersteunend personeel.

“De inzichten van de VIB-wetenschappers zijn onmisbaar voor een samenleving die te maken krijgt met nieuwe uitdagingen zoals de veroudering”, vertelt Ingrid Lieten. “Zij onderzoeken onder meer de werking van de hersenen. Vandaag leven meer dan 35 miljoen mensen met dementie. Tegen 2030 is dat aantal verdubbeld. Kwaliteitsvol onderzoek naar dit soort hersenziekten is dus letterlijk van levensbelang. Alhoewel hersenziekten een toenemende bedreiging vormen voor onze samenleving, is de investering in dit onderzoek nog lang niet in verhouding met de verwachte maatschappelijke kost van deze aandoeningen.”

Minister Ingrid Lieten gaat ook dieper in op de beleidsklemtonen van het nieuwe convenant. “VIB levert topwetenschap. Door de sterke link met onze maatschappelijke uitdagingen zoals die veroudering, wil ik het belang aan samenwerking met de andere excellentiecentra in Vlaanderen nog eens onderstrepen.”
“Ik verwacht ook een sterke focus op goed bestuur. Dat vraagt openheid en goede communicatie naar zowel de rest van de wereld, als naar het eigen personeel toe. Goed bestuur betekent ook aandacht voor diversiteit op de werkvloer. Wat de instroom van vrouwen betreft, doet VIB het uitstekend. De helft van de onderzoekers is vrouw. De top van VIB bestaat echter maar uit 12 procent. Vrouwen moeten de kans krijgen door te stoten. Dat moet een absolute topprioriteit zijn.”

Een groeiende sector met nood aan nieuwe infrastructuur
VIB doet niet louter aan onderzoek om het onderzoek. Het zet ook sterk in op de vertaling van hun inzichten naar de bedrijven. Dat onder meer via eigen start-ups en het valoriseren van hun kennis in onderzoekscontracten.  Voor het biomedisch domein betekent dat concreet in de eerste plaats de ontwikkeling van nieuwe diagnostica en geneesmiddelen.  Het gaat zelfs een stap verder doordat het ook zijn schouders zet onder het uitbouwen van state of the art infrastructuur. Vandaag legt minister Ingrid Lieten de eerste steen van de tweede Bio-Accelerator, een dienstencentrum voor snelgroeiende biotechbedrijven met 6.000 m² aan laboratoria en kantoren met een hoogwaardige technologische uitrusting. Op dit moment is al 80 procent van de te bouwen ruimte in optie genomen door Vlaamse biotechbedrijven, een duidelijke illustratie van de dynamiek van de Vlaamse biotechsector.

convenant.jpg