Immunovaccine start eerste klinische test met RSV-vaccin

30 juni 2015

Onderzoek van VIB/UGent-wetenschappers vormt basis voor dit vaccin

 
Halifax, Nova Scotia, Canada, June 30, 2015 – Het Respiratoir Syncytieel Virus (RSV) veroorzaakt ernstige luchtweginfecties en kost jaarlijks aan bijna 200.000 kinderen het leven. Immunovaccine Inc., een bedrijf gespecialiseerd in klinische tests voor vaccins en immunotherapie, heeft de eerste persoon gevaccineerd in een fase1 klinische studie voor een RSV-vaccin. Onderzoek van Xavier Saelens, Bert Schepens en Walter Fiers (VIB/UGent) ligt aan de basis van dit nieuwe vaccin.
 
Een uniek kandidaat-vaccin
Het kandidaat-RSV-vaccin bevat een uniek doelwit: een viraal eiwit dat zich ook bevindt aan de buitenkant van geïnfecteerde cellen. Dit doelwit werd ontdekt door Professor emeritus Walter Fiers, Dr. Xavier Saelens en Dr. Bert Schepens (VIB/UGent). De onderzoekers vermoeden dat het immuunantwoord dat vaccinatie met dit viraal eiwit opwekt, de ernst van RSV-infectie in kwetsbare patiëntengroepen zal beperken. Om hier duidelijkheid in te brengen, heeft het Canadese bedrijf Immunovaccine klinische tests opgestart. Immunovaccine is de bevoorrechte partner van VIB voor de verdere ontwikkeling van deze RSV-vaccin-kandidaat.
 
Dr. Xavier Saelens (VIB/UGent): “We zijn zeer opgetogen dat Immunovaccine klinische tests is opgestart met onze RSV-vaccin-kandidaat. RSV berokkent veel leed bij kleine kinderen en verzwakte ouderen. Het zien van deze eerste klinische stap met een vinding uit ons onderzoek geeft een geweldige voldoening. Hopelijk een stap om dit vervelende virus een hak te zetten.”
 
 
Klinische studies opgestart
Vooraleer een vaccin op de markt kan komen, moet de werking en veiligheid getest worden bij mensen in de klinische studies. Klinische studies doorlopen 3  fasen. De Fase I klinische studie die nu opgestart is met het RSV-vaccin dient om de veiligheid te testen en om na te gaan welk immuunantwoord het oplevert bij 40 gezonde volwassenen tussen 50 en 64 jaar oud. Het vaccin zal getest worden in twee dosissen en effecten zullen gemeten worden na één of twee immunisaties van beide doseringen. Deze studie wordt uitgevoerd door het team van Dr. Joanne Langley in het Canadian Center for Vaccinology in Halifax en wordt gefinancierd door Immunovaccine en de Canadian Institutes of Health Research (CIHR).
 
MD Joan Langley (Canadian Center for Vaccinology in Halifax): “We zijn verheugd dat we een klinische studie kunnen opstarten voor deze virale ziekte waar geen afdoende remedie tegen bestaat. Door een kandidaat-vaccin te gebruiken geformuleerd in DepoVax™, hopen we een sterk immuunantwoord op te kunnen wekken bij oudere personen.”
 
RSV: een infectie die moeilijk te bestrijden is
Het Respiratoir Syncytieel Virus, kortweg RSV, is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van virale luchtweginfecties bij jonge kinderen. Naar schatting worden jaarlijks 64 miljoen mensen geïnfecteerd met 160 000 doden als gevolg. Kinderen met een hoog risico op verwikkelingen door RSV worden soms preventief behandeld om de infectie te voorkomen, maar deze behandeling is duur en werkt niet therapeutisch. Kinderen met RSV-infecties worden vaak gehospitaliseerd en krijgen voornamelijk een ondersteunende therapie. Een medicijn dat de RSV-infectie efficiënt onderdrukt, bestaat immers nog niet. RSV-infecties komen ook vaak voor bij ouderen, die hierdoor ernstig ziek kunnen worden.
 
Dr. Marc Mansour (Immunovaccine): “Er bestaat nog geen vaccin om RSV te voorkomen. Hierdoor is er medisch gezien een grote noodzaak en een grote markt voor dit vaccin. We zijn ervan overtuigd dat een nieuw en effectief vaccin geformuleerd in een sterk immunogeen platform zoals DepoVax™ sleutelfactoren zijn voor succes. We kijken uit naar de resultaten van deze klinische test.”


Walter Fiers, Xavier Saelens, Bert Schepens
©VIB, 2015