Het Danone Instituut beloont Doris Vandeputte (VIB/VUB/KU Leuven) voor haar onderzoek over microbiota

27 januari 2016
​Het Instituut Danone heeft, trouw aan zijn missie, voor het eerst twee awards uitgereikt die het wetenschappelijk onderzoek in België willen aanmoedigen en ondersteunen. De onafhankelijke jury, samengesteld uit universitaire experts en gezondheidsjournalisten, heeft na selectie uit talrijke ingediende projecten twee prijzen overhandigd, elk voor een bedrag van €2500 aan :

Doris VANDEPUTTE (VIB/VUB/KUL) voor haar werk "Stool consistency is strongly associated with gut microbiota richness and composition, enterotypes and bacterial growth rates",

En Laure BINDELS (UCL) voor haar werk "Nourrissons nos microbes de l’intestin pour combattre la perte de poids associée au cancer".
 
De darm bevat bij de mens zowat duizenden miljard bacteriën die onmisbaar en nuttig zijn voor de gezondheid van hun gastheer. Deze 'darmmicrobiota' draagt bij tot de vertering van noodzakelijke voedingsstoffen, maar ook tot de goede werking van bijvoorbeeld het immuunsysteem en de stofwisseling. De afgelopen jaren heeft uitgebreid onderzoek bij muis en mens de link aangetoond tussen de samenstelling en de activiteit van deze microbiota en bepaalde functiestoornissen of aandoeningen.
 
Doris Vandeputte, doctoranda in de bio-ingenieurswetenschappen, heeft een actieve bijdrage geleverd aan het "Vlaams Darmflora Project" van VIB. Het gaat om een project waarbij de stoelgang onderzocht werd van 3000 vrijwilligers die via 75 apotheken in Vlaanderen werden ingezameld.

"De vrijwilligers hebben een zeer volledige vragenlijst ingevuld over hun leefgewoonten en hun gezondheid. Een belangrijke vraag had betrekking op het uitzicht van de stoelgang, weer te geven op een visuele schaal met 6 consistenties,"vertelt D. Vandeputte. Bijna de helft van de 3000 stoelgangstalen werd aan de hand van bacteriëel DNA geanalyseerd, na hun invriezing in een daarvoor bestemd zakje door de vrijwilligers. Met deze analyses kon men wijzigingen aantonen in de samenstelling van darmbacteriën naargelang het watergehalte in de stoelgang. Zo werd het Prevotella enterotype in groter aantal teruggevonden in waterige stoelgang en vermindert de diversiteit aan bacteriën afhankelijk van het watergehalte. Er is dus niet altijd een direct verband tussen de diversiteit van de microbiota en de gezondheid van de gastheer, in tegenstelling tot de snelheid van de darmtransit. De darmtransit wordt ondermeer beïnvloed door de soort voeding, alcohol, roken, enz.(2) Nieuwe studies bij gezonde en zieke personen zullen de mogelijke verbanden bestuderen tussen de consistentie van de stoelgang, de samenstelling van de microbiota en de gezondheid van de gastheren.
 
Referentie
Vandeputte D. et al., Gut 2015;0:1–6. doi:10.1136/gutjnl-2015-309618
 

Laure Bindels (links) - Doris Vandeputte (rechts)
©Danone Institute, 2016