Grootschalig onderzoek naar darmflora en alzheimer van VIB: de Vlaamse ambtenaar doet mee!

21 november 2017

​Vlaamse overheid wil zo bewustwording creëren over relevantie basisonderzoek

Vlaams Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Philippe Muyters, werkte op dinsdag 21 november samen met meer dan 100 Vlaamse ambtenaren actief mee aan twee onderzoeksprojecten van VIB.  VIB, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, is internationaal vermaard voor zijn basisonderzoek in de levenswetenschappen. Voor sommige, heel specifieke, onderzoeksprojecten kan VIB hiervoor ook rekenen op actieve medewerking van burgers. Zo kunnen we dus ook op 21 november massaal rekenen op de deelname van de Vlaamse ambtenaar aan de 2 onderzoeken.

VIB is 1 van de 4 strategische onderzoekscentra die door het Departement Economie, Wetenschap & Innovatie wordt gesubsidieerd met het oog op kennisinnovatie en -valorisatie.

Minister Philippe Muyters: “Projecten zoals het alzheimeronderzoek van prof. Christine Van Broeckhoven en het Vlaams Darmflora Project van prof. Jeroen Raes zetten Vlaanderen mee op de kaart. Vaak beseffen we te weinig dat elk van ons deze toponderzoekers kan helpen, en dit op een heel eenvoudige manier. Daarom willen we ons als Vlaamse overheid engageren en zelf actief meewerken aan deze VIB-onderzoeksprojecten.”

Een duidelijk engagement
Minister Muyters en tientallen Vlaamse ambtenaren engageren zich op dinsdag 21 november voor medewerking aan het Vlaams DarmfloraProject van prof. Jeroen Raes en/of aan het alzheimeronderzoek van prof. Christine Van Broeckhoven. Burgers die participeren in onderzoek, of liever: citizen science, dat betekent engagement! 

Prof. Christine Van Broeckhoven (VIB-UAntwerpen): “Om alzheimer en dementie te kunnen onderzoeken, hebben we niet enkel informatie nodig van mensen met de ziekte of hun familieleden, maar ook van gezonde vrijwilligers. Representatief onderzoek is immers enkel mogelijk mits voldoende ingebouwde controles. Voor alzheimeronderzoek betekent dit dat we gezonde mensen nodig hebben die een bloedstaal af willen geven en een geheugentest ondergaan. Zij zijn van onschatbare waarde in onze zoektocht naar het mechanisme van die vreselijke ziekte.”

Prof. Jeroen Raes (VIB-KU Leuven): “Het succes van ons onderzoek hangt af van de inzet van vrijwillige stoelgangdonoren. We zijn heel blij met dit engagement van de Vlaamse ambtenaren om bij te dragen aan het Vlaams Darmflora Project. Als we dan, zoals vorige week, naar buiten kunnen komen met belangrijke nieuwe resultaten, is dat altijd met een groot gevoel van dankbaarheid aan die duizenden Vlamingen die hebben deelgenomen aan ons onderzoek!”

Extra info
Alzheimeronderzoek

 • Feiten
  • Bij ongeveer 1 op 100 patiënten met dementie is Alzheimer het gevolg van een erfelijke fout in het DNA. 
  • 99% van de patiënten heeft geen erfelijke vorm van dementie.
  • Er is nog steeds geen behandeling of medica¬tie die het mas¬saal afsterven van hersencel¬len kan vertragen, stoppen of voorkomen.
  • Er is te weinig ken¬nis over gezonde en zieke hersenen
 • Doel van het onderzoek: Informatie verzamelen over hersenen en hersenziekten.

Darmflora-onderzoek

 • Feiten
  • Ons lichaam bevat tien keer meer bacteriën dan menselijke cellen.
  • Die bacteriën hebben een belangrijke invloed op onze gezondheid.
  • Er zijn nog veel vragen over hoe de samenstelling van de darmflora onze gezondheid en welbehagen bepaalt
 • Doel van het onderzoek: Stoelgangstalen van minstens 5000 vrijwilligers verzamelen en analyseren. 

Meer info over beide onderzoeksprojecten vind je hier.
171121115844-vib-IneDehandschutter.jpg


Foto's ©VIB-Ine Dehandschutter