Europese wetenschappers verenigen zich om precisieveredeling voor duurzame landbouw te verdedigen

24 oktober 2018

Toonaangevende wetenschappers die meer dan 85 Europese onderzoekscentra en -instellingen voor planten- en levenswetenschappen vertegenwoordigen, onderschrijven een standpuntnota die Europese beleidsmakers met aandrang oproept om de innovatie in de plantenwetenschappen en landbouw te vrijwaren. De wetenschappers maken zich ernstig zorgen over een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie over moderne genoombewerkingstechnieken dat kan leiden tot een de facto ban van innovatieve gewasveredeling. Hierdoor zouden Europese landbouwers de toegang tot een nieuwe generatie van meer klimaatbestendige en voedzamere gewasvariëteiten ontzegd kunnen worden. Gewassen die dringend nodig zijn om de huidige ecologische en maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Samen met de talloze verklaringen die Europese onderzoeksinstellingen de voorbije maanden online hebben gepubliceerd, bewijst deze nota de sterke consensus onder de levenswetenschappers in Europa over de negatieve gevolgen van dit arrest.

Al eeuwenlang verbetert men gewassen met behulp van gewasveredelingstechnieken, die allemaal wijzigingen in het genetisch materiaal van de plant tot gevolg hebben. Vandaag vormen innovatieve technieken een volgende stap in de plantveredeling en deze maken het mogelijk om de gewenste genetische veranderingen uiterst efficiënt en precies door te voeren.

Innovatieve plantveredeling is nodig om de uitdagingen van de klimaatverandering mee aan te pakken
De landbouw voedt de wereld. In dit opzicht vormt de afbraak van voedselsystemen als gevolg van klimaatverandering een van de grootste risico’s. Gewassen die beter bestand zijn tegen de snel veranderende en extreme weersomstandigheden, zoals de recente droogte in delen van Europa, worden cruciaal om de voedselproductie in de toekomst succesvol aan te pakken. Een van de recentste doorbraken op dat gebied is precisieveredeling, een innovatieve op mutaties gebaseerde gewasveredelingsmethode. Precisieveredeling kan ertoe bijdragen dat gewassen zich aanpassen aan een specifiek gebied en de omgevingsfactoren van een bepaalde regio. Precisieveredeling wordt ook gebruikt om gewassen te produceren met een betere nutritionele samenstelling, die beter verteerbaar zijn, minder anti-nutritionele stoffen bevatten, minder allergeen zijn of minder input vergen, waar ons milieu rechtstreeks baat bij heeft.

Europese instellingen voor plantenonderzoek roepen samen op tot actie
Het onderwerpen van innovatieve plantveredelingsmethoden aan uiterst restrictieve EU-regelgeving heeft verstrekkende gevolgen. De op precisieveredeling gebaseerde Europese landbouwinnovatie wordt dan een halt toegeroepen door de hoge drempel die deze EU-wetgeving opwerpt. Dat zal de vooruitgang op het vlak van duurzame landbouw belemmeren en zadelt de Europese plantveredelingssector op met een concurrentieel nadeel. De impact op onze maatschappij en economie zal gigantisch zijn.

Om de landbouwinnovatie in Europa veilig te stellen, vragen de ondertekenaars van de standpuntnota een nieuw regelgevend kader dat nieuwe gewasvariëteiten beoordeelt op basis van wetenschappelijke criteria.

“De steun die we van plantenwetenschappers uit heel Europa krijgen voor dit initiatief, is al vanaf het begin overweldigend”, zegt Dirk Inzé, wetenschappelijk directeur aan VIB en een van de initiatiefnemers van de standpuntnota. “Voor mij toont dat heel duidelijk de huidige dichotomie in Europa aan: als Europese voortrekkers in plantenonderzoek doen we er alles aan om innovatieve en duurzame oplossingen in de landbouw te introduceren, maar daarin worden we gehinderd door een verouderd regelgevend kader dat geen rekening houdt met de recente wetenschappelijke inzichten. Met deze missieverklaring hopen we een wetenschappelijk geïnformeerde beleidsvorming in de EU te bevorderen, wat voor ons allemaal van cruciaal belang is.”

​​​
Aantal deelnemende onderzoeksinstellingen:
88