Eerste resultaten Vlaams Darmflora Project zorgen voor verrassende inzichten

18 juni 2015
​Anderhalf jaar na de start van de grootschalige inzameling van stoelgangstalen bij de Vlaamse bevolking, zijn de eerste resultaten van het Vlaams Darmflora Project een feit. Jeroen Raes (VIB/KU Leuven/Vrije Universiteit Brussel) en zijn team beschrijven in het gerenommeerde vaktijdschrift Gut hoe de consistentie van stoelgang de darmflora beïnvloedt.

Jeroen Raes (VIB/KU Leuven/Vrije Universiteit Brussel): “Dit is nu exact één van de dingen die we gehoopt hadden te bereiken met het Vlaams Darmflora Project: inzicht verwerven in hoe de darmflora verschilt tussen gezonde individuen. In deze studie bekeken we meer specifiek hoe stoelgangconsistentie de samenstelling van de darmflora verandert. Maar daar stopt het niet, de resultaten zijn ook erg belangrijk voor de verdere studie van de link tussen de darmflora en ziekten zoals bijvoorbeeld diabetes, obesitas en darmkanker.”

Consistentie stoelgang gerelateerd aan darmflora
Wetenschappers gaan er vaak van uit dat een gezonde stoelgang niet te hard en niet te vast is én bovendien een groot aantal verschillende bacteriële soorten bevat. Maar dit werd nooit onderzocht. Bij het indienen van hun stoelgangstaal hebben de vrijwilligers van het Vlaams Darmflora Project de consistentie van hun stoelgang aangegeven op een schaal van 1 tot 7 van erg hard tot heel waterig zoals bij diarree. Op basis van deze informatie en de analyse van de aanwezige darmbacteriën in 53 stalen tonen Doris Vandeputte en haar collega’s onder leiding van Jeroen Raes nu aan dat – tegen de verwachting in - de hardere stoelgang de grootste diversiteit herbergt.
Doris Vandeputte (VIB/KU Leuven/Vrije Universiteit Brussel): “Dit signaal was zo sterk dat we het heel vroeg in de analyses zagen opduiken – vandaar dat dit de focus was van onze eerste studie.”

Consistentie stoelgang zegt niet altijd iets over gezondheid
In eerder onderzoek had Jeroen Raes al aangetoond dat mensen op basis van hun darmflora kunnen ingedeeld worden in 3 types darmflora, de zogenaamde enterotypes. Een van deze drie types, het ‘Prevotella enterotype’, werd - eerder tegenstrijdig - gekoppeld aan zowel een gezond, vezelrijk voedingspatroon als aan bepaalde ziektebeelden. Uit de resultaten van het Vlaams Darmflora Project blijkt nu dat het Prevotella enterotype voornamelijk voorkomt bij mensen met losse, enigszins vloeibare stoelgang – die dus veroorzaakt kan zijn door zowel een vezelrijk dieet als door bepaalde ziektes. Mysterie opgelost! Het onderzoek van Jeroen Raes bij gezonde mensen laat toe om door zulke evidente associaties heen te kijken om vervolgens de echte correcte link tussen darmflora en ziektebeelden bloot te leggen.

Jeroen Raes (VIB/KU Leuven/Vrije Universiteit Brussel): “Analyses zoals deze leren ons enorm veel over hoe we de samenstelling van de darmflora kunnen beïnvloeden – bijvoorbeeld door de darmtransit te versnellen of net te vertragen.”

Vlaams Darmflora Project
Onze darmen zitten boordevol bacteriën, maar we weten nog steeds erg weinig over hoe ze ons leven beïnvloeden. Om meer te weten te komen over de invloed van darmbacteriën op onze gezondheid, startten Jeroen Raes en zijn collega’s het Vlaams Darmflora Project. Met dit ambitieuze project verzamelen en onderzoeken ze stoelgangstalen van meer dan 5000 vrijwilligers.


Noot voor de redactie
Het Vlaams Darmflora Project wordt gesteund door de Vlaamse Overheid.
Meer info op www.vib.be/darmflora
Volg het Vlaams Darmflora Project op Facebook/VlaamsDarmfloraProject  Gwen Falony, Doris Vandeputte en Jeroen Raes
©VIB, 2015