Eenvoudige bloedtest meet risico op leverkanker

27 oktober 2015

Onderzoekers van het UZ Gent en VIB hebben een test ontwikkeld die het risico op leverkanker kan meten bij mensen met levercirrose. De resultaten van het Gentse onderzoek worden deze week bekendgemaakt op United European Gastroenterology, het belangrijkste Europese congres voor maag-, darm- en leverspecialisten.

Levercirrose en leverkanker
In Europa lijdt ongeveer een op de duizend mensen aan levercirrose, een ernstige en onomkeerbare beschadiging van de lever. Het is meestal een gevolg van aandoeningen zoals hepatitis B of C of chronisch alcoholgebruik. Levercirrose leidt bij een op de drie patiënten ook tot een hepatocellulair carcinoom (HCC), een kwaadaardig levergezwel. HCC is de derde grootste doder onder de kankers in Europa. Als de tumor tijdig wordt opgemerkt en chirurgisch kan worden weggenomen, bedraagt de overlevingskans na vijf jaar dertig tot vijftig procent. Patiënten in een ernstiger stadium hebben gemiddeld nog drie tot twintig maanden te leven. Om tumoren zo vroeg mogelijk op te sporen, krijgen patiënten met levercirrose elke zes maanden een echografie van de lever.

GlycoCirrhoTest
Onderzoekers van het UZ Gent ontdekten nu dat de GlycoCirrhoTest (GCT), een bloedtest voor levercirrose, ook een biomerker is voor het risico op HCC. De test werd in 2004 ontwikkeld door prof. dr. Nico Callewaert (VIB/UGent) en prof. dr. Hans Van Vlierberghe (UZ Gent/UGent) en analyseert het glycoom van het bloedserum. De GlycoCirrhoTest werd recent toegepast op bloedserumstalen van 132 patiënten met levercirrose. Zij werden vier jaar lang medisch opgevolgd.

Risicometing
Bij de patiënten die gedurende die vier jaar een levertumor ontwikkelden, vertoonde de test significant hogere waarden. Dat betekent dat de test patiënten kan indelen in een hoog- en een laagrisicogroep. Met die indeling zouden artsen in de toekomst rekening kunnen houden, verduidelijkt leverspecialist en onderzoeker dr. Xavier Verhelst van het UZ Gent: "Verder onderzoek blijft nodig vooraleer deze test overal kan worden toegepast, maar onze onderzoeksresultaten zijn zeer hoopvol. Het gebruik van de GlycoCirrhoTest bij patiënten met levercirrose maakt een opvolgingsschema op maat van elke patiënt mogelijk. Op basis van het gemeten risico kan een intensieve of minder intensieve screening gebeuren."

De afgelopen jaren werd de GlycoCirrhoTest in het lab van Prof. Callewaert verfijnd voor routinegebruik in klinische laboratoria. Prof. Callewaert: "We doen er alles aan om deze test zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor arts en patiënt".

​Het eerdere werk door het Callewaert lab op het gebruik van GlycoCirrho Test in het kader van leverkanker werd gesteund door de Fondation Fournier-Majoie. FFM is een Belgische liefdadigheidsinstelling die gericht is op de ontwikkeling van biomarkers die voldoen aan onvervulde klinische behoeften op gebied van oncologie.

___________________________________________________________________________________

Vragen
Aangezien dit onderzoek veel vragen kan oproepen, willen we u vragen in uw reportage of artikel te verwijzen naar het e-mailadres dat VIB hiervoor ter beschikking stelt. Iedereen kan hier met vragen omtrent dit en ander medisch gericht onderzoek terecht: patienteninfo*Replace*With*At*Sign*vib.be.​​​Nico Callewaert (VIB/UGent)
© VIB