EU-beslissingsproces hindert benutting van genetisch gewijzigde bomen

24 februari 2016

​Net zoals andere gewassen kunnen ook bomen genetisch gemodificeerd worden, om zo nieuwe, nuttige eigenschappen te introduceren. Hoewel dergelijke bomen tal van socio-economische en milieugerelateerde voordelen te bieden hebben, verhinderen complexe en onvoorspelbare EU-procedures de marktintroductie ervan. Dat besluiten wetenschappers in een gezamenlijke tekst opgesteld in het kader van een European Cooperation in Science & Technology (COST)-actie over genetisch gewijzigde bomen. De wetenschappers stippen aan dat Europa achterop hinkt in wereldwijde ggo-ontwikkelingen en pleit voor een meer wetenschappelijk onderbouwd beslissingsproces. René Custers, Regulatory & Responsible Research Manager bij VIB en Prof. Wout Boerjan (VIB/UGent) werkten mee aan de tekst.

Genetisch gewijzigde bomen kunnen ingeschakeld worden als efficiëntere grondstof voor hernieuwbare producten of bio-energie, wat op zijn beurt de overgang naar een duurzame, CO2-neutrale economie zou kunnen bevorderen. Voor de ontwikkeling en het gebruik van genetisch gewijzigde gewassen legt Europa echter een uitgebreide risicoanalyse en goedkeuringsprocedure op.

René Custers, Regulatory & Responsible Research Manager (VIB): “De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft daarvoor richtlijnen op papier gezet. Veel van die criteria zijn ook van toepassing op ggo-bomen. Daarbij gaat het vooral over milieuaspecten, zoals de vraag of de gewijzigde bomen zich zouden kunnen verspreiden in het leefmilieu en wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn voor andere gewassen, mensen of dieren.”

Complexe en dure risicoanalyses
Bomen gaan erg veel interacties aan met hun omgeving, waardoor bij het opstellen van een risicoanalyse uitzonderlijk veel data verzameld moeten worden. Bovendien hebben bomen een lange groeicyclus, waardoor de studie van langetermijngevolgen aan de hand van veldproeven bijzonder veel tijd vraagt.

Prof. Wout Boerjan (VIB/UGent): “Daar komt nog bij dat moeilijk te voorspellen is hoe gedetailleerd de risicoanalyses precies moeten zijn. Dit alles zorgt ervoor dat het risicoanalyseproces voor ggo-bomen in Europa enorm veel tijd en geld vraagt. Meer duidelijkheid over de vereiste data en het gebruik van voorspellende modellen is noodzakelijk.”

Gepolitiseerd beslissingsproces
Het Europese beslissingsproces is niet alleen complex, maar ook onvoorspelbaar. Na de risicoanalyse en een wetenschappelijke slotsom van EFSA is immers lang niet zeker of er ook een Europese goedkeuring zal volgen. Dat individuele EU-lidstaten de teelt van ggo’s op hun territorium kunnen beperken of verbieden los van onderbouwde risico’s vergroot deze onzekerheid nog verder.

Prof. Wout Boerjan (VIB/UGent): “Dit staat in scherp contrast met de introductie van conventioneel gekweekte, niet-Europese bomen en andere cultuurgewassen. Hoewel deze ook andere interacties aangaan met hun omgeving, is een voorafgaande risicoanalyse hiervoor niet vereist.”

Europa hinkt achterop
In China worden genetische gewijzigde populieren intussen al aangeplant en het ziet ernaar uit dat ook in Noord- en Zuid-Amerika groen licht zal worden gegeven.

René Custers: “Net zoals bij andere ggo-gewassen spelen de commerciële ontwikkelingen op het vlak van ggo-bomen zich buiten Europa af. De vraag is of dat wetenschappelijk te onderbouwen is. Meer dan twintig jaar van experimenten en commerciële toepassingen hebben immers aangetoond dat ggo’s geen inherente risico’s hebben. Er zijn geen redenen om te veronderstellen dat dat voor bomen anders zou zijn. Europa zou lessen moeten trekken uit de ervaringen die we met ggo-technologie hebben opgebouwd en zich meer moeten baseren op wetenschappelijke feiten. Vandaag is het beslissingsproces te gepolitiseerd en dogmatisch, en daar zou het milieu zelf wel eens het grootste slachtoffer van kunnen worden.”


Populierveldproef - ©VIB

Download HR-file

René Custers - ©VIB-Ine Dehandschutter

​​Download HR-file


Wout Boerjan - ©VIB

Download HR-file