Derde GGO-maïsveldproef

30 oktober 2017

VIB heeft voor de derde maal een aanvraag ingediend voor een veldproef met genetisch gewijzigde maïs. In de maïs zijn twee eigenschappen samengebracht die in twee eerdere veldproeven individueel werden uitgetest. De maïs is gemaakt in het kader van het lopende onderzoek in het VIB-UGent Centrum voor Planten Systeembiologie naar de groei en ontwikkeling van planten.

In voorgaand onderzoek werden met behulp van genetische modificatie twee nieuwe maïsvariëteiten ontwikkeld. Het ene type maïsplanten groeit iets sneller, terwijl het andere type iets langer doorgroeit. In dit tweede type maïsplanten vertaalt zich dat naar planten met langere bladeren en een grotere biomassa. De veldproef die van 2014 tot en met 2017 plaatshad toonde aan dat ook de kolfopbrengst in die planten met 10 tot 15% toeneemt1. De planten waarin de twee eigenschappen gecombineerd zijn, werden tot nu toe alleen in de serre bestudeerd. De omstandigheden in een serre zijn echter niet representatief voor condities op het veld. In serres kunnen bijvoorbeeld slechts een beperkt aantal planten groeien en is het moeilijk om betrouwbare gegevens te verzamelen over de kolfopbrengst. Om die reden wordt nu een groter aantal planten getest op een proefveld. De serreproeven lijken erop te wijzen dat de planten met de twee eigenschappen gecombineerd beter bestand zijn tegen droogtestress dan de ouderplanten.

GA20-oxidase en PLA1
De gewijzigde eigenschappen van de nieuwe maïsvariëteit zijn het gevolg van het in de plant tot expressie brengen van twee genen: het GA20-oxidase gen dat betrokken is in de productie van bio-actieve giberellines, en het PLA1-gen dat betrokken is bij de regulatie van de groei van plantenorganen. De twee eigenschappen werden samengebracht door op klassieke wijze twee zogenoemde ‘single events’ (planten die elk apart een van de twee eigenschappen bezitten) met elkaar te kruisen. De gewijzigde maïs zal in het veld worden gebracht in de vorm van een hybride die goed is aangepast aan de Belgische klimatologische omstandigheden.

Verspreiding voorkomen
Omdat het om een experimentele veldproef gaat zal de verspreiding van de gemodificeerde eigenschappen voorkomen worden door de mannelijke bloemen – de pluimen – af te knippen en door alle zaden zorgvuldig handmatig te oogsten.

----
 1 http://www.vib.be/nl/nieuws/Pages/Nieuw-plantenonderzoek-leidt-tot-ontdekking-van-een-gen-dat-zaadopbrengst-in-ma%C3%AFs-gevoelig-verhoogt.aspxGewone maïskolven (links) en PLA1-maïskolven (rechts) ©VIB