Darmflora bepalend voor gezondheid van obese mensen

28 augustus 2013

Een internationaal consortium waar ook de onderzoeksgroep van Jeroen Raes (VIB/ Vrije Universiteit Brussel) deel van uitmaakt, publiceert in het toptijdschrift Nature dat er een link bestaat tussen de rijkdom aan bacteriesoorten in de darm en de gevoeligheid voor medische complicaties gerelateerd aan obesitas. De wetenschappers tonen aan dat mensen met een minder bacteriesoorten in hun darmen meer kans maken op complicaties zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Een flora met een verminderde bacteriële rijkdom blijkt functioneel totaal verschillend te zijn dan de gezonde variant met grotere diversiteit.

Jeroen Raes (VIB/VUB): Dit is een verbazingwekkend resultaat met mogelijk enorme implicaties voor de behandeling en zelfs preventie van dé beschavingsziekte van deze tijd. Maar we zijn er nog niet – nu hebben we studies nodig waarbij we mensen gedurende een langere periode kunnen opvolgen. Dit soort lange-termijnstudies willen we uitvoeren met het Vlaams Darmflora Project, dat enkel mogelijk is dankzij de onbaatzuchtige inzet van duizenden Vlamingen.

Obesitas, een gezondheidsprobleem
Metabole aandoeningen zijn een epidemie geworden ondermeer door de moderne levenswijze zonder veel beweging en met makkelijke toegang tot (veel) energierijk voedsel. Men verwacht dat obesitas wereldwijd enorm zal toenemen; van 400 miljoen obese mensen in 2005, naar meer dan 700 miljoen in 2015. Een trend die zeker zal aanhouden tot 2030. Sommige mensen blijken gevoeliger voor obesitas dan anderen. Wat de oorzaak daarvan kan zijn, is al jaren het onderwerp van studies.

Bacterierijkdom in je darmen gaat gepaard met gevoeligheid voor obesitas
De laatste jaren is het heel duidelijk geworden dat er een link bestaat tussen de bacteriepopulatie in onze darmen en onze gezondheid. Hierdoor is men ook gestart met studies naar de link tussen obesitas en darmflora. Een internationale consortium, met ondermeer de Brusselse VIB-onderzoekers Falk Hildebrand, Gwen Falony en Jeroen Raes, onderzocht de darmflora van 169 obese Denen en van 123 non-obese Denen.

Jeroen Raes: “Op basis van hun darmflora konden we twee groepen onderscheiden: mensen met een grote rijkdom aan bacteriesoorten in hun darmen, en mensen met enkele bacteriesoorten minder. Een soortenrijke darmflora bleek functioneel totaal verschillend van de armere variant. Het was verrassend te zien dat in beide groepen zich zowel obese als non-obese mensen bevonden.

De onderzoekers zagen wel dat de groep met een minder soortenrijke darmflora makkelijker obesitas-gerelateerde aandoeningen en chronische ontstekingen ontwikkelt. De obese mensen in deze groep lopen meer kans op hart- en vaataandoeningen dan de obese mensen uit de andere groep. Dit zijn belangrijke resultaten die suggereren dat niet enkel gewichtstoename en voedingsgewoonten een rol spelen bij het ontwikkelen van medische complicaties bij obese mensen.

Het Vlaams Darmflora Project
De vraag blijft nu of deze resultaten ook in andere landen overeind blijven – zien we dezelfde trends ook in België? Jeroen Raes heeft daarom het Vlaams Darmflora Project opgezet om dit soort studies grootschalig verder op te volgen. Dit is zeer belangrijk om de verworven inzichten van kleinere studies te bevestigen en effectief de stap te kunnen zetten naar verbeterde behandelingen en geneesmiddelen.

Bijna 5000 vrijwilligers hebben zich al geëngageerd om stoelgangstalen te leveren aan het Vlaams Darmflora Project. Na een pilootronde start eind september een massale inzameling waarvoor duizenden Vlamingen gemobiliseerd worden. Meer dan 80 apotheken hebben zich opgegeven om te fungeren als inzamelpunt voor stoelgangstalen!

Het Vlaams Darmflora Project is nog altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
Inschrijven kan via www.vib.be/darmflora. Op deze website staat ook extra info over het project.

Het Vlaams Darmflora Project op Facebook
Dat dit project leeft, is te merken aan de Facebookpagina. Mensen bevelen het aan en sommigen posten zelfs een foto op het moment dat ze hun stoelgangstalen inleveren bij een ophaalpunt.
www.facebook.com/VlaamsDarmfloraProject  

Het Vlaams Darmflora Project
De vraag blijft nu of deze resultaten ook in andere landen overeind blijven – zien we dezelfde trends ook in België? Jeroen Raes heeft daarom het Vlaams Darmflora Project opgezet om dit soort studies grootschalig verder op te volgen. Dit is zeer belangrijk om de verworven inzichten van kleinere studies te bevestigen en effectief de stap te kunnen zetten naar verbeterde behandelingen en geneesmiddelen.

Meer ino: darmflora*Replace*With*At*Sign*vib.be


Onderzoek


© VIB, 2013

Download HR