CRISPR veldproefonderzoek wordt in 2019 voortgezet

14 januari 2019
​Sinds 2017 voert VIB veldproeven uit met maïsplanten waarin met behulp van de precisieveredelingstechniek CRISPR kleine erfelijke wijzigingen zijn aangebracht. Tot eind juli 2018 mocht VIB dergelijke proeven van de federale overheid zonder speciale GGO-toelating uitvoeren. Na de uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 25 juli 2018 in de zaak C-528/16 heeft de Federale overheid echter haar standpunt herzien. Om die reden heeft VIB nu een veldproefvergunning aangevraagd om haar onderzoek in 2019 voort te kunnen zetten en uit te breiden.

Het gaat om een veldproef met maïsplanten waarin kleine wijzigingen zijn aangebracht – ‘mutaties’ – in de genen ATR en ATM die betrokken zijn in het natuurlijke DNA-herstelmechanisme van de plant. Door de kleine wijziging worden de genen uitgeschakeld en kunnen ze hun natuurlijke functie niet meer uitoefenen. De onderzoekers verwachten dat in de planten schade aan het DNA, veroorzaakt door milieu-, klimaat- en omgevingsstress zich gemakkelijker opstapelt. De planten zijn daarmee een soort van biosensor geworden voor het meten van milieustress. Het onderzoek kadert in de zoektocht naar factoren die de groei en ontwikkeling van planten onder verschillende omstandigheden mee bepalen.

Het is een kleinschalige veldproef met daarin 450 CRISPR gemuteerde planten en de proef zal in samenwerking met ILVO worden uitgevoerd. De vergunningaanvraag die werd ingediend, werd op 9 januari 2019 door de federale overheid ontvankelijk verklaard, en het aanvraagdossier is van 15 januari t/m 14 februari 2019 in te zien via de website van de federale overheidsdienst Volksgezondheid of op het gemeentehuis in Wetteren.