Belgische reumaonderzoekers horen bij Europese top

19 september 2016
In het wetenschappelijk onderzoek naar reuma hoort België bij de absolute koplopers. Voor de derde keer op rij wist een alliantie van Gentse onderzoekers en clinici het kwaliteitslabel EULAR Center of Excellence binnen te rijven. Deze Europese instelling stimuleert uitmuntend onderwijs en onderzoek op het vlak van reumatologie. Slechts 22 andere Europese instellingen mogen zich Center of Excellence noemen, wat de prestatie van het Belgische team – een samenwerking tussen VIB, UGent en UZ Gent – des te opmerkelijker maakt. 

EULAR staat voor The European League Against Rheumatism en is een non-profit wetenschappelijke en educatieve vereniging. Door de beste Europese onderzoekscentra in het veld van reumatologie te nomineren, mikt de organisatie op kennisoverdracht tussen onderzoeksinstellingen. Verder verdedigt ze de belangen van mensen met verschillende vormen van artritis bij Europese overheden. Het kwaliteitslabel Center of Excellence geldt voor 5 jaar.

Krachten bundelen
De EULAR-erkenning vormt de bekroning van het partnership tussen VIB, UGent en UZ Gent. Al jarenlang bundelen het Inflammatie-researchcentrum (VIB-UGent) en het UZ de krachten, met positieve gevolgen voor zowel de onderzoekresultaten als de patiënten. Volgens professor Dirk Elewaut, actief in de drie organisaties, zal de bestaande kennis in Gent verder toenemen door expertise en middelen te blijven delen. 

Prof. Dirk Elewaut (VIB-UGent/UZ Gent): “Als Center of Excellence moet je zowel kwantiteit als kwaliteit in publicaties kunnen voorleggen. We dragen deze erkenning dus met trots. Het gaat bovendien om een echte teamprestatie. De echte moeilijkheid is niet zozeer om dit kwaliteitslabel te behalen, maar vooral om het te behouden. Al sinds de allereerste uitreiking mogen wij ons doorlopend Center of Excellence noemen. Om verder te gaan op dat elan, zijn we van plan om het basisonderzoek van VIB en de UGent nog meer te combineren met de klinische expertise en ervaring van het UZ Gent.”

Meer aanzien, betere samenwerking
Dankzij het EULAR-kwaliteitslabel konden VIB, de UGent en het UZ Gent hun internationale reputatie opnieuw kracht bijzetten. Niet toevallig waren het deze instellingen die rond het jaar 2000 het pad effenden naar een nu wereldwijd gebruikte therapie voor spondyloartritis, een type van reumatische aandoeningen. Dit pionierswerk leidde tot ’s werelds enige internationale congres over spondyloartritis, een invloedrijk event dat elke twee jaar in Gent gehouden wordt.

Prof. Dirk Elewaut (VIB-UGent/UZ Gent): “Je kan onze erkenning wat vergelijken met de reumatologie-variant van de Ivy League, de club van de acht meest prestigieuze Amerikaanse universiteiten. Het verhoogt ons aanzien en leidt tot meer en sterkere interacties met toonaangevende instituten en biotech-organisaties, zowel in België als daarbuiten. Uiteindelijk krijg je meer innovatief onderzoek en een betere patiëntenzorg.”


Dirk Elewaut (VIB-UGent/UZ Gent)
© VIB - Ine Dehandschutter