Vragen

Met vragen over het Vlaams Darmflora Project kan je altijd terecht op dit e-mailadres. Hieronder vind je alvast enkele antwoorden op veelgestelde vragen

Algemeen
Wie kan deelnemen aan een Vlaams Darmflora Project
In principe kan iedereen deelnemen die meerderjarig is, in Vlaanderen woont en de Nederlandse taal machtig is. We krijgen vaak vragen van mensen die antibiotica genomen hebben of aan een bepaalde aandoening lijden. Dat vormt geen enkel probleem. Ook zwangere vrouwen kunnen gerust deelnemen.

Krijg ik inzage in mijn resultaten?
We zijn daar erg duidelijk in: je krijgt geen individuele analyse van je darmflora bij deelname aan één van onze projecten. Het Darmflora-project is basisonderzoek waarmee we willen achterhalen of er een verband bestaat tussen iemands darmflora en zijn gezondheid. Om dit te kunnen doen analyseren we de darmflora van zoveel mogelijk vrijwilligers en koppelen we dit aan hun gezondheidstoestand.

In dit stadium van het onderzoek weten we nog niet welk effect de samenstelling van je darmflora heeft op je gezondheid. De resultaten van de analyse van jouw darmflora kunnen daarom (nog) niet gebruikt worden om eventuele aandoeningen preventief op te sporen of om een diagnose te stellen - laat staan om een remedie voor te schrijven. We kiezen er dan ook voor om geen persoonlijke gegevens mee te delen aan de vrijwilligers. We willen namelijk het risico niet nemen dat dit aanleiding zou kunnen geven tot onjuiste conclusies. We hopen weliswaar dat ons onderzoek ooit zal leiden tot nieuwe diagnostica of geneesmiddelen, maar de af te leggen weg is nog lang.

De resultaten van het bloedonderzoek worden aan jouw huisarts meegedeeld, zodat ze in jouw medisch dossier bewaard kunnen worden.

Hoe word ik op de hoogte gehouden van de stand van het onderzoek?
Op (on)regelmatige basis sturen we nieuwsbrieven naar onze vrijwilligers. Eerdere nieuwsbrieven vind je hier. Zo zijn onze deelnemers als eerste op de hoogte van nieuwe projectresultaten!

Is deelname anoniem?
Ja, alle gegevens die we verzamelen worden onmiddellijk gecodeerd in een databank zodat de identiteit van de vrijwilliger geheim blijft. Met die code kunnen we de resultaten koppelen aan de (medische) gegevens die we van de betrokken deelnemer ontvangen. Deze codes zijn slechts toegankelijk voor een zeer beperkt aantal personen die gebonden zijn door het beroepsgeheim.

De persoonlijke gegevens worden enkel voor dit onderzoek verzameld en niet doorgegeven aan derden zonder de toestemming van de vrijwilliger. Als de gegevens in de toekomst nuttig zouden blijken voor een nog grotere (internationale) studie, dan blijven ze anoniem en zal er geen terugkoppeling meer mogelijk zijn naar het persoonlijk dossier.


150 dagen darmflora - dataregistratie met smartphone
Moet ik mijn smartphone de hele dag bij me dragen?
Ja. We weten dat dit niet steeds eenvoudig is, maar vragen je toch om je smartphone zoveel mogelijk bij je te dragen. De smartphone houdt namelijk je locatie bij, we gebruiken deze nadien om te bepalen aan hoeveel luchtverontreiniging je werd blootgesteld. De smartphone registreert ook je fysieke activiteit via GPS – je moet hem dus bij je dragen tijdens het wandelen of sporten. Verblijf je langere tijd op eenzelfde plek en is je fysieke activiteit daar eerder beperkt (bijvoorbeeld op je werk)? Dan kan je de smartphone gerust even op je bureau/in je tas laten zitten.

Ik slaag er niet in de barcode op het label in te scannen met mijn smartphone.
Het scannen van labels vergt een beetje oefening. Zorg ervoor dat er voldoende licht op de labels valt. De smartphone zal niet automatisch focussen op het label. Beweeg de smartphone langzaam naar het label toe/van het label weg. Er zullen groene puntjes verschijnen in de hoeken van het gescande label wanneer de smartphone de code inleest.

Bij de functie ‘Staalinlevering’ zie ik dat ik meermaals m’n staal heb in gescand. Is dat een probleem?
Neen, dat is geen enkel probleem. Vink alle stalen aan bij het inleveren. Wij halen de dubbels er wel uit.

Alle informatie op mijn smartphone is in het Engels. Is dit normaal?
Neen, dat hoort niet zo te zijn. Je kan de taal wijzigen via instellingen > talen en invoer > talen – vervolgens kies je voor Nederlands (België). Let wel op: de functie ‘voedingsdagboek’ maakt gebruik van een Engelstalige app. Je kan echter wel gewoon Nederlandse namen van levensmiddelen ingeven. De app zal ze herkennen.

Het sportdagboek registreert wandelen, lopen en fietsen automatisch. Wat met andere sporten?
Andere sporten registreer je door de sport te selecteren bij de activiteiten in het sportdagboek. Staat jouw sportactiviteit er niet tussen? Probeer de zoekfunctie dan even (‘zwemmen’ kan bijvoorbeeld enkel teruggevonden worden via de zoekfunctie). Vervolgens zet je de timer aan van het sportdagboek (druk op ►). Na afloop van je sportactiviteit druk je op stop (■). Hou de stop (■) knop even ingedrukt tot je de samenvatting van je activiteit ziet verschijnen.

Hoe registreert het sportdagboek ‘lopen op de loopband’ en ‘fietsen op een hometrainer’?
Om deze sporten te registreren kies je ‘lopen (loopband)’ en ‘zaalfietsen’ als activiteiten. Na het sporten niet vergeten de timer op stop te zetten!

Kan ik sportactiviteiten achteraf ingeven?
We raden aan om aan je sportdagboek te denken voor je met het sporten begint! Ben je dit vergeten? Ga dan naar Google Fit. Druk op ‘+’ en kies voor ‘activiteit toevoegen’. Kies de beoefende sport uit de lijst en geef de duur in.

Ik vind mijn specifieke sportactiviteit niet terug in de lijst! Wat te doen?
Indien je een specifieke sport beoefent die niet in de lijst staat, mag je een sport selecteren die volgens jou vergelijkbaar is. Probeer wel even de zoekfunctie (sommige sporten staan niet weergegeven, maar worden door de sport-applicatie Endomondo wel aanvaard). Indien je geen vergelijkbare sport terugvindt, mag je ‘andere’ selecteren.

Hoe weet ik of mijn smartphone alle gegevens correct registreert? Waar vind ik bijvoorbeeld de resultaten van de stappenteller terug?
In de VDP-app kan je alle geregistreerde gegevens nakijken. Druk op de drie puntjes rechts bovenaan en kies het logboek dat je wil inkijken. Bij ‘log fysieke activiteit’ vind je de resultaten van de stappenteller terug.

Ik heb een uurtje gelopen, maar de app geeft aan dat ik gefietst heb. De juiste sportactiviteit wordt niet weergegeven in de ‘log fysieke activiteit’.
Google Fit schat op basis van je snelheid in of je gelopen dan wel gefietst hebt. Wil je dit aanpassen? Ga naar Google Fit en klik op de drie balkjes links bovenaan. Selecteer tijdlijn en klik op de activiteit die je wil aanpassen. Door op het potloodje te klikken kan je nu de activiteit aanpassen. Let op: dit kan je enkel doen voor activiteiten die automatisch geregistreerd werden (dus niet ingegeven via Endomondo)!

Het aantal stappen dat wordt weergegeven in de ‘log fysieke activiteit’ lijkt nogal veel. Hoe komt dat?
Het aantal stappen dat wordt weergegeven is de som van de stappen geteld door de stappenteller en een aantal stappen dat berekend wordt op basis van je andere activiteiten. Heb je een uurtje gefietst? Dan wordt dat omgerekend naar een aantal stappen die vervolgens in rekening worden gebracht.

Kan ik data ingeven via een sporthorloge of een fitness tracker?
We vragen je je smartphone zoveel mogelijk bij je te dragen omdat de GPS ook je locatie registreert. Echter, we begrijpen dat je bij het sporten gebruik wil maken van je horloge of tracker. Dat is in sommige gevallen mogelijk. Je moet dit voor een stuk wel zelf uitzoeken – er bestaat geen oplossing die werkt voor alle horloges/trackers. Probeer dit dan ook enkel indien je jezelf als een gevorderde gebruiker beschouwt!

Meestal begin je met de installatie van de app die de data van je horloge/tracker opslaat op je smartphone (gebruik hierbij zeker de wifiverbinding/het netwerk bij je thuis). Vervolgens bekijk je de instellingen van die app. Check of je de app kan verbinden met Google Fit. Indien wel, dan zal de app je vragen welk gmail account hij moet gebruiken. Kies daarvoor je vdp.xxxxx*Replace*With*At*Sign*gmail.com account (xxxxx staat voor je VDP-code). Gelukt? Probeer de verbinding dan even uit en kijk of je activiteiten in de ‘log fysieke actieviteit’ van de VDP-app geregistreerd worden.

Wanneer moet ik het voedingsdagboek gebruiken?
Het voedingsdagboek moet je enkel gebruiken in de maand waarin je dagelijks een stoelgang- en speekselstaal neemt.


150 dagen darmflora - bezoek huisarts
Mijn huisarts heeft nog nooit van het project gehoord. Hij/zij ziet het niet zitten om mee te werken.
Dat is spijtig. We doen er alles aan om de huisartsen voldoende te informeren over het Vlaams Darmflora Project – via post, de huisartsenorganisatie Domus Medica en de Artsenkrant. We proberen de extra werklast voor de artsen zoveel mogelijk te beperken. Ook jij kan daarbij helpen door voor je afspraak alvast Deel 2 van de medische vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. De medewerking van je huisarts gebeurt echter op vrijwillige basis. Een overgrote meerderheid van de Vlaamse huisartsen die we contacteerden heeft in het verleden meegewerkt aan onze projecten en we zijn hen daar dan ook erg dankbaar voor.


150 dagen darmflora – bloedafname
Mijn huisarts neemt geen bloedstalen. Waar kan ik terecht?
Je kan altijd een afspraak maken bij een prikcentrum van CMA. Vergeet wel je bloedafnameformulier en je groene zakje niet (met tube en labels). De adressen van de CMA prikcentra vind je hier: https://www.cma.be/nl/bloedafname/locaties.

Moet ik nuchter zijn bij de bloedafname?
Liefst wel. Indien je niet nuchter bent, wordt dat aangegeven op het bloedafnameformulier. We kunnen dan de resultaten over je suikerspiegel niet gebruiken, maar alle andere gegevens wel. Als het echt niet anders kan, zijn we ook tevreden met een bloedstaal dat werd afgenomen terwijl je niet nuchter was.

Moet de bloedafname ’s ochtends gebeuren?
Neen, dat hoeft niet. Maar het is natuurlijk wel makkelijker om ’s morgens nuchter te zijn. Dan moet je enkel het ontbijt overslaan of op een later tijdstip ontbijten.

Wat moet mijn huisarts doen met het bloedstaal indien het ’s avonds wordt afgenomen?
Je arts mag op elk moment een bloedstaal afnemen. Na afname neemt hij contact op met CMA. Het CMA laat je huisarts dan weten door wie het staal wordt opgehaald (een bode van CMA of van een ander labo). Indien het staal niet onmiddellijk wordt opgehaald, mogen de buisjes bij kamertemperatuur bewaard worden (koelkast mag ook, maar is niet noodzakelijk).

Er zit maar één buisje in mijn zakje voor bloedafname. Klopt dit?
Dat klopt! Dit buisje (de PAXgene tube) wordt enkel voor onderzoek gebruikt en heeft je huisarts niet liggen. Ook in een prikcentrum van CMA zal het niet voorhanden zijn. Voor alle andere bloedstalen gebruiken je huisarts en het CMA liefst hun eigen vertrouwde materiaal.

Wat moet ik doen met de labels die in het zakje voor bloedafname zitten?
Deze moet je gewoon laten zitten. Ze zijn bestemd voor CMA. Ze gebruiken ze om de stalen die niet onmiddellijk geanalyseerd worden te labelen.

Moeten mijn speekselstaalname, stoelgangstaalname en huisartsbezoek tijdens de maandelijkse staalnameperiode op dezelfde dag plaatsvinden?
Neen, dat hoeft niet. Neem je speekselstaal steeds als eerste dag van de maand. Je stoelgangstaal neem je best de eerste keer dat je naar het toilet moet na het nemen van je speekselstaal. Probeer je huisartsbezoek in te plannen in de week voor of na je speekselstaalname.

150 dagen darmflora – inzamelpunten

Waar vind ik de lijst met inzamelpunten?
Deze lijst vind je onder meer in je starterspakket, maar we sturen regelmatig een geüpdatete versie rond. Maar om het je gemakkelijk te maken, kan je de lijst ook hier raadplegen.

Er is geen inzamelpunt in mijn buurt. Waar kan ik terecht?
We proberen ervoor te zorgen dat iedere deelnemer een inzamelpunt vindt op minder dat 10 kilometer van zijn thuisadres. Dat is, voornamelijk in landelijke gemeenten, geen sinecure – maar we denken toch dat we er in geslaagd zijn. Is het voor jou echt moeilijk om je stalen in te leveren bij één van de bestaande inzamelpunten? Dan mag je steeds jouw apotheker aanspreken en hem of haar vragen deel te nemen. Indien je apotheker geïnteresseerd is, laat je ons dat weten via darmflora*Replace*With*At*Sign*vib.be. Wij nemen contact op en bezorgen je apotheker alle materiaal (inclusief de diepvriezer).

Moet ik mijn stalen steeds in hetzelfde inzamelpunt inleveren?
Neen, dat is niet nodig. Je mag de stalen inleveren waar het je best uitkomt.