Project info

Wie zijn we?
Het onderzoeksproject
Doel van het onderzoeksproject

1.Wie zijn wij?
Professor Jeroen Raes is een wereldautoriteit op het vlak van genoomtechnologieën om de rol van darmflora in gezondheid en ziekte te bestuderen.

Recent ontdekte hij dat mensen in drie types kunnen ingedeeld worden, volgens de samenstelling van de darmbacteriën in hun dikke darm: de zogenaamde ‘enterotypes’. Deze bevinding werd vorig jaar gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Nature.

Jeroen Raes is groepsleider bij VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en hoogleraar Bio-informatica en Omics technologieën aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij heeft een doctoraat in bioinformatica en verrichtte zijn postdoctoraal werk aan het prestigieuze European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Heidelberg, Duitsland.

Professor Raes werkt samen met een team van 14 onderzoekers. Zij zijn gespecialiseerd in het verzamelen en analyseren van stoelgangstalen in het laboratorium en het verwerken van de informatie tot wetenschappelijk nuttige gegevens.

Het team van professor Raes werkt samen met laboratoria uit de hele wereld om de kennis over de rol van de darmflora uit te breiden en de verfijnen.

Meer info over het onderzoek van Jeroen Raes en zijn team.

2. Het onderzoeksproject
Het menselijk lichaam bevat tien keer meer bacteriën dan menselijke cellen. Die bacteriën hebben een belangrijke invloed op ons leven en onze gezondheid. Maar hoe precies? Om daar achter te komen, zijn er de laatste jaren wereldwijd enorme inspanningen geleverd om de relatie tussen de mens en de biljoenen bacteriën in en op ons lichaam (het menselijke microbioom) in kaart te brengen.

De focus van dit onderzoek ligt grotendeels op de samenstelling en de functie van de darmflora. Uit de eerste resultaten blijkt onder andere dat, hoewel de darmflora aanzienlijk kan verschillen van persoon tot persoon, mensen toch kunnen onderverdeeld worden in drie darmtypes op basis van de bacteriën in hun dikke darm. Ook lijkt er een link te bestaan tussen je gezondheidstoestand en de samenstelling van de darmflora.

Internationaal zijn reeds verscheidene microbioom-onderzoeksprojecten uitgevoerd waarbij het team van Jeroen Raes betrokken was. Deze projecten bleven echter beperkt tot verkennende studies met hoogstens enkele honderden vrijwilligers. Hoewel reeds zeer interessante resultaten uit deze studies kwamen (bv. de ontdekking van de darmtypes, variatie van de flora over het menselijk lichaam), zijn er nog steeds veel vragen over wat de darmflorasamenstelling beinvloedt en hoe ze onze gezondheid en welbehagen bepaalt. Om dit verder te kunnen nagaan, zijn grotere projecten nodig waarbij de darmflora van duizenden individuen geanalyseerd wordt.
 
Met ons Darmflora-project gaan we die uitdaging aan en willen we stoelgangstalen van minstens 5000 vrijwilligers verzamelen en analyseren! Deze studie is uniek in zijn opzet en zal dit kleine landje internationaal tot de wereldtop kunnen katapulteren in dit onderzoeksveld.

De Koning Boudewijnstichting heeft een projectrekening geopend, zodat iedereen die wil het Darmflora-project financieel kan steunen.

3. Doel van het onderzoeksproject

Het doel van het Vlaams Darmflora Project is om verder vooruitgang te boeken in het onderzoek naar de relatie tussen de mens en zijn of haar darmbacteriën. Het Darmflora-project onderscheidt zich van eerdere studies door de enorme schaal waarop het onderzoek wordt uitgevoerd. Bovendien is het de eerste keer dat zoveel gezonde vrijwilligers deelnemen aan een onderzoeksproject naar darmflora. Vandaar dat we ook voor de eerste keer echt exploratief te werk kunnen gaan en kunnen trachten een beter zicht te krijgen de relatie tussen een individu en zijn of haar darmflora.
 
Het darmfloraproject is basisonderzoek. Uit eerdere studies blijkt al dat er een relatie bestaat tussen de samenstelling van de darmflora en bijvoorbeeld overgewicht of allerhande aandoeningen zoals darmontstekingen en diabetes. Dergelijke resultaten doen natuurlijk dromen over de mogelijkheid om aandoeningen te verhelpen of de symptomen ervan te verzachten via ingrepen op de darmflora. Helaas: zo ver zijn we nog lang niet.
 
In eerste instantie hebben we onze oproep voor kandidaten gericht naar gezonde vrijwilligers. Gezien de overweldigende respons van ook mensen die aangaven klachten of een gekende aandoening te hebben, hebben we de focus enigszins bijgestuurd. Deelname aan het onderzoek staat open voor iedereen. Meer nog, voor een aantal ziekten hebben we al grote groepen kandidaat-deelnemers waardoor we voor deze ziekten het verband tussen darmbacteriën en de klachten ook specifiek gaan kunnen onderzoeken.

​ ​Jeroen Raes - 2014

“Met het Vlaams Darmflora Project willen we stoelgangstalen van minstens 5000 vrijwilligers verzamelen en analyseren. Dit is één van de grootste wetenschappelijke studies naar darmbacteriën ooit en kan dit kleine landje internationaal tot de wereldtop katapulteren in dit onderzoeksveld.” –
Professor Jeroen Raes