FAQ

HOE GAAT ALLES IN ZIJN WERK?

Wat zijn de verschillende stappen van het onderzoek?

1. Inschrijving
Inschrijven kan via deze website. Onmiddellijk na inschrijving ontvang je een e-mail om je akkoord met het studieverloop en de verschillende staalnames te bevestigen.

2. Online vragenlijst

Ga je akkoord, dan krijg je meteen een eerste elektronische vragenlijst in je mailbox. De informatie die we via deze lijst verzamelen, stelt ons in staat een duidelijk beeld van onze vrijwilligersgroep te schetsen. We peilen ondermeer naar gebeurtenissen en gedragspatronen waarvan vermoed wordt dat ze een effect hebben op de samenstelling van jouw darmflora. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en via een verzekerde verbinding doorgestuurd. Bovendien kan je ze op elk moment raadplegen, wijzigen of wissen.

3. Staalnamepakket via de post met uitleg over het project
Het postpakket bevat:
-een medische vragenlijst en informatie over het onderzoeksproject voor je huisarts
-het postpakket bevat alle nodige informatie betreffende het project, een medische vragenlijst voor je huisarts en het nodige materiaal om op een eenvoudige en hygiënische manier een stoelgangstaal te nemen
-een handleiding voor de staalname
-een paar handschoenen
-opvangmateriaal waarop je je stoelgang kan doen en dat je daarna mag doorspoelen in je toilet
-3 spatels om een stukje van je stoelgang (= de stalen) te nemen en 3 kleine buisjes dit in te bewaren
-een ondoorzichtig zakje om de buisjes in in te vriezen

Opgelet! Aangezien deze studie over heel Vlaanderen loopt, kan het even duren vooraleer je gecontacteerd wordt voor de inzameling van een stoelgangstaal. Maak je dus niet ongerust indien je enige tijd niets van ons hoort. Via nieuwsberichten houden we je wel op de hoogte van de vorderingen van het project.

4. Bezoek huisarts voor een bloedafname en een medische vragenlijst 
In het staalnamepakket zal je ook een medische vragenlijst aantreffen. Deze moet ingevuld worden door de huisarts. Het is erg belangrijk dat je hiervoor een aparte afspraak met je huisarts plant en deze niet combineert met een consultatie omwille van een andere reden. We vragen ook om je huisarts te verwittigen dat je voor het Vlaams Darmflora Project langskomt zodat hij/zij hierop voorbereid is. Tijdens het bezoek aan de huisarts zal deze je lengte, gewicht, heup- en buikomtrek en bloeddruk meten. Je huisarts zal ook een bloedstaal nemen. De resultaten van de bloedanalyse zullen aan je huisarts doorgegeven worden. Let op: voor je bezoek aan de huisarts moet je nuchter zijn! Nuchter zijn wil zeggen dat je acht uur voor de test geen calorieën via voeding of drank mag hebben opgenomen (niets eten of drinken - water drinken mag!). Je maakt dus best een afspraak met je huisarts voor een consultatie in de ochtend! Het bezoek aan de huisarts wordt vergoed door het Vlaams Darmflora Project. Meer info over de terugbetaling ontvang je in het staalnamepakket.

5. Stoelgangstaal afnemen en inzamelen
Een stoelgangstaal is een klein beetje uitwerpselen (een staal), waarop wij ons onderzoek kunnen uitvoeren. We verzekeren je dat de staalname netjes en hygiënisch verloopt.
We sturen je na het beantwoorden van de vragenlijst een email en een postpakket met alles wat je nodig hebt voor de staalname van je stoelgang.

Het is heel belangrijk dat je de handleiding strikt en heel precies volgt, anders klopt het onderzoek niet en is alle moeite voor niks geweest.

Aangezien voor dit onderzoek een goede bewaring van stoelgangstalen cruciaal is, vragen we het zakje met je stoelgangstaal tot het moment van ophaling in je diepvries te bewaren.

Gezien de schaal van de studie (5000 vrijwilligers - en zelfs meer!) kunnen we niet bij iedereen persoonlijk langskomen om alle stalen en ingevulde documenten te verzamelen. Over heel Vlaanderen worden daarom inzamelpunten ingericht in deelnemende apotheken. Een lijst met inzamelpunten wordt je toegezonden via mail. We streven ernaar de inzamelpunten zo te organiseren dat je je maximum 10 km moet verplaatsen. Je hoeft de stalen en documenten ook niet persoonlijk in te leveren - je kan dat gerust overlaten aan iemand die je kent.

6. Tweede online vragenlijst
Samen met de staalname zullen we je vragen om een tweede vragenlijst online in te vullen. Deze keer geen algemene vragen: we proberen een momentopname te maken van wat je deed en hoe je je voelde in de dagen voor de staalname. Ook dat kan (tijdelijk) een invloed uitoefenen op de samenstelling van je darmflora.

7. Wij gaan aan de slag met de stalen
Eens je alle documenten en stalen ingeleverd hebt bij een inzamelpunt en alle online vragenlijsten beantwoord hebt, zit jouw rol in deze eerste fase van het project erop.
Voor ons begint dan het echte werk - met in de eerste plaats het ontrafelen van de samenstelling van jouw darmflora, en die van de andere vrijwilligers. Dit gebeurt via een metagenoomanalyse. Hoewel we niet communiceren over individuele resultaten van vrijwilligers, houden we je op de hoogte van de vorderingen van het project. Vrijwilligers die daartoe bereid zijn, krijgen bovendien de kans om meerdere keren een staal te leveren.

 
Wat is een stoelgangstaal?
Een stoelgangstaal is een beetje uitwerpselen waarop we onderzoek kunnen verrichten. Het onderzoek verloopt netjes en hygiënisch.
 
Een stoelgangstaal nemen, hoe gaat dat in zijn werk?
Als je deelneemt aan ons onderzoeksproject, verwachten we dat je ons een stoelgangstaal bezorgt. Dat is een klein beetje uitwerpselen (stoelgangstaal), waarop wij ons onderzoek kunnen uitvoeren.
Enkele maanden na jouw inschrijving, ontvang je een e-mail en een postpakket met alles wat je nodig hebt voor de staalname van de stoelgang. We verzekeren je dat alles netjes en hygiënisch verloopt. Twee weken na de e-mail komen we naar een inzamelpunt bij jou in de buurt zodat je ons het staal kan bezorgen.
Het postpakket bevat:
• een medische vragenlijst en informatie over het onderzoeksproject voor  jouw huisarts
• het postpakket bevat alle nodige informatie betreffende het project, een medische vragenlijst voor je huisarts en het nodige materiaal om op een eenvoudige en hygiënische manier een stoelgangstaal te nemen
• een handleiding voor de staalname 
• een papieren velletje als opvangmateriaal voor de stoelgang
• 3 spatels om een deel van de stoelgang (= de stalen) te nemen
• 3 kleine buisjes met jouw barcode om de stoelgangstalen in te bewaren
• een zwart zakje met jouw naam om de buisjes in te vriezen 
• een paar handschoenen.
Aangezien voor dit onderzoek een goede bewaring van stoelgangstalen cruciaal is, vragen we dit zakje in je diepvries te bewaren tot je het aflevert bij een inzamelpunt.
Het is belangrijk dat de handleiding strikt en precies gevolgd wordt, anders klopt het onderzoek niet.
 
Past het staalnamepakketje in de brievenbus?
Het pakketje met het nodige materiaal voor een vlotte en hygiënische stoelgangstaalname past perfect in elke standaardbrievenbus.
 
Zijn er producten die ik niet mag innemen wanneer ik deelneem aan de studie?
De studie staat open voor iedereen. Indien je denkt dat je bepaalde producten gebruikt die relevant zouden kunnen zijn voor het onderzoek, maar waarnaar niet gevraagd wordt in de vragenlijst die je ontvangt bij staalname, dan kan je dit extra vermelden in het vakje ‘Opmerkingen’ .
 
Ik neem op dit moment een probioticum. Is dat een probleem voor deelname aan dit onderzoek?
Je mag tijdens de studie gewoon verder probiotica blijven innemen. In de vragenlijst die je bij de eigenlijke staalname zal ontvangen, kan je dat aangeven. In elk geval is de inname voor ons geen reden om je voor deze studie uit te sluiten.
 
Moet ik mijn eetgewoonten aanpassen tijdens de studie?
Er wordt niet verwacht de eetgewoonten aan te passen. Tijdens de studie zullen we je via een vragenlijst wel vragen wat je normaalgezien eet.
 
Moet ik nuchter zijn wanneer ik naar mijn huisarts ga voor het bloedstaal?
Voor je bezoek aan de huisarts moet je nuchter zijn! Nuchter zijn wil zeggen dat je acht uur voor de test geen calorieën via voeding of drank mag hebben opgenomen (niets eten of drinken - water drinken mag!). Je maakt dus best een afspraak met de huisarts voor een consultatie in de ochtend.

Een of meerdere van mijn familieleden willen zich ook inschrijven voor dit onderzoek. Moeten we aangeven dat we familie zijn? Hoe kunnen we dit doen?
Voor onze studie kan het interessant zijn om na te gaan of er gelijklopende patronen zijn bij de darmflora van familieleden. Daarom weten we graag of er meerdere leden van een gezin of familie zijn ingeschreven zijn voor deze studie. Op de vragenlijst die je onmiddellijk na registratie ontvangt, kan je dit aangeven.
 
Moet ik betalen om deel te nemen aan de studie?
Deelname aan de studie is volledig gratis. Je doktersbezoek wordt vergoed door het Vlaams Darmflora Project.  Indien je wenst, kan je het onderzoek wel financieel steunen via de Koning Boudewijnstichting.
 
Wat kost het eenmalige doktersbezoek nodig voor deze studie?
Het doktersbezoek wordt betaald door het Vlaams Darmflora Project. Meer informatie hierover zal in het staalnamepakket te vinden zijn.
 
Wordt een onkostenvergoeding voor verplaatsingskosten voorzien?
Er wordt geen onkostenvergoeding voor verplaatsingskosten voorzien. We proberen echter alle verplaatsingen in het kader van deze studie tot een minimum te beperken. Van jou wordt een bezoek aan de huisarts verwacht en de verplaatsing voor het inleveren van je stoelgangstaal en ingevulde documenten. Dat laatste gebeurt op een inzamelpunt (deelnemende apotheek). Een lijst met inzamelpunten word je per mail toegezonden. We streven er naar de inzamelpunten zo dicht mogelijk (max. 10 km) bij de woonplaats van de vrijwilligers te voorzien. Je hoeft het staal ook niet persoonlijk in te leveren: je kan het gerust meegeven met iemand die toevallig in de buurt moet zijn, of aan iemand uit jouw familie- of kennissenkring die ook deelneemt aan deze studie.
 
Word ik vergoed om deel te nemen aan de studie?
Er is geen vergoeding voorzien. Wij zijn weliswaar heel dankbaar omdat dit soort onderzoek zonder de inzet van vrijwilligers niet mogelijk is. 
 

Ik heb vaak diarree of een andere darmstoornis. Mag ik deelnemen aan de studie?
Deelname aan het onderzoek staat open voor iedereen. Meer nog, voor een aantal ziekten (waaronder prikkelbare darmsyndroom - soms gekenmerkt door terugkerende diarree) hebben we al grote groepen kandidaat-deelnemers. Voor deze ziekten kunnen we bijgevolg het verband tussen darmbacteriën en klachten specifiek onderzoeken. Schrijf je dus gerust in!

Ik ben ziek. Mag ik deelnemen aan dit onderzoek?
Deelname aan het onderzoek staat open voor iedereen. Meer nog, voor een aantal ziekten (obesitas, diabetes, chronische darmontstekingen, Parkinson, chronisch vermoeidheidssyndroom, prikkelbare darmsyndroom) hebben we reeds grote groepen kandidaat-deelnemers waardoor we voor deze ziekten het verband tussen darmbacteriën en de klachten specifiek kunnen onderzoeken. Schrijf je dus gerust in!

Is het veilig om deel te nemen aan dit onderzoek als je zwanger bent?
Ja. Bij deelname moet je een staaltje van jouw stoelgang nemen en een bloedstaal laten afnemen door jouw huisarts. Dit kan geen kwaad voor jouw zwangerschap. In de vragenlijst die je samen met de staalnameset zal ontvangen, zal gevraagd worden naar een eventuele zwangerschap. Je zal ook moeten aangeven hoeveel weken je zwanger bent op het moment van de stoelgangsstaalname.
 
Hoe oud moet je zijn om deel te nemen aan de studie?
Er staat geen leeftijdsbeperking op de deelname aan deze studie. Indien je jonger bent dan 18 jaar, zullen jouw ouders wel hun toestemming moeten geven. Dit gebeurt via een document dat je bij het staalnamepakket zal vinden.
 
Mogen baby's deelnemen aan de studie?
Er staat geen minimumleeftijd op deelname. Natuurlijk moeten de ouders wel hun toestemming geven. Dit gebeurt via een document dat je bij het staalnamepakket zal vinden. Bij baby's kan het staal uit de luier genomen worden. Het is wel belangrijk de tijdspanne tussen de ontlasting en staalname zo kort mogelijk te houden. 

 

WAT WORDT ONDERZOCHT? 

Wat doen jullie met mijn stoelgangstaal?
Eens in het laboratorium, wordt het staal bij -80°C bewaard tot de eigenlijke analyse. Vervolgens wordt een metagenoomanalyse uitgevoerd: we isoleren het DNA van de bacteriën aanwezig in jouw stoelgang. Zo kunnen we de microbiologische samenstelling achterhalen.
 
Wordt mijn DNA tijdens dit Darmflora-project ook onderzocht?
Dit is mogelijk. De resultaten van dit DNA-onderzoek zullen echter enkel gebruikt worden in functie van het onderzoek naar de darmflora. Net als de andere resultaten, worden ook de resultaten van het DNA-onderzoek geanonimiseerd en strikt confidentieel behandeld.
 

Ik heb een (darm)ziekte, diarree en/of specifieke gezondheidsproblemen. Zal ik beter worden door mijn medewerking aan dit onderzoek?
Het Darmflora-project is basisonderzoek waarmee we een beter zicht proberen te krijgen op de relatie tussen de darmflora en de gezondheid. Met dit onderzoek kunnen we niet meteen oplossingen bieden aan mensen met specifieke klachten. We hopen weliswaar dat ons onderzoek ooit zal leiden tot nieuwe diagnostica of geneesmiddelen, maar de af te leggen weg is nog heel lang.
 
Voor de behandeling van jouw (darm)ziekte en/of specifieke gezondheidsproblemen, ga je best naar jouw huisarts. Die kan je indien nodig doorverwijzen naar een specialist voor verder onderzoek.
 
Kan ik aan de hand van mijn stoelgangstaal laten testen of ik kans maak om diabetes te krijgen?
Dit is nog niet mogelijk. In een recente studie identificeerde het darmflora-team samen met collega’s van het Beijing Genomics Institute (BGI, Shenzen, China) bepaalde typische kenmerken van de darmflora van diabetes type 2 patiënten op basis van darmstalen van 345 Chinese patiënten met diabetes type 2. Nu is het belangrijk na te gaan of in de Westerse bevolking dezelfde darmflora-kenmerken gelinkt zijn aan diabetes type 2. Hiervoor moeten heel veel darmflora-stalen onderzocht worden. Door je in te schrijven voor het darmfloraproject, kun je ook dit onderzoek misschien verder helpen.
 
Krijg ik inzage in het resultaat van mijn darmflora-onderzoek?
Het Darmflora-project is basisonderzoek waarmee we willen achterhalen of er een band bestaat tussen iemands darmflora en zijn gezondheid. Om dit te kunnen doen analyseren we de darmflora van zoveel mogelijk vrijwilligers en koppelen we dit aan hun gezondheidstoestand.
In dit stadium van het onderzoek kennen we de link echter nog niet. De resultaten van de analyse van jouw darmflora kunnen daarom (nog) niet gebruikt worden om eventuele aandoeningen preventief op te sporen of om een diagnose te stellen - laat staan om een remedie voor te schrijven. We kiezen er dan ook voor om geen persoonlijke gegevens mee te delen aan de vrijwilligers. We willen namelijk het risico niet nemen dat dit aanleiding zou kunnen geven tot onjuiste conclusies. We hopen weliswaar dat ons onderzoek ooit zal leiden tot nieuwe diagnostica of geneesmiddelen, maar de af te leggen weg is nog heel lang.
 
De resultaten van het bloedonderzoek worden wel aan jouw huisarts meegedeeld, zodat ze in jouw medisch dossier bewaard kunnen worden.
 
Ik wil op de hoogte gehouden worden van het verloop van het Darmflora-project.
We zullen over het onderzoek communiceren via deze webpagina. Indien je je inschrijft als vrijwilliger voor het onderzoek, ontvang je ook regelmatig een update.
 
 
Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens/resultaten?
Alle gegevens die we verzamelen, worden onmiddellijk gecodeerd in een databank zodat de identiteit van de vrijwilliger geheim blijft. Met die code kunnen we de resultaten koppelen aan de (bvb. medische) gegevens die we van de betrokken deelnemer ontvangen. Deze codes zijn slechts toegankelijk voor een zeer beperkt aantal personen die gebonden zijn door het beroepsgeheim.
De persoonlijke gegevens worden ook enkel voor dit onderzoek verzameld en niet doorgegeven aan derden zonder de toestemming van de vrijwilliger. Als de gegevens in de toekomst nuttig zouden blijken voor een nog grotere (internationale) studie, dan blijven ze anoniem en zal er geen terugkoppeling meer mogelijk zijn naar het persoonlijk dossier.
 
Staat mijn naam in het onderzoek?
Alle stalen worden anoniem behandeld en geanalyseerd. Jouw gegevens zullen niet vermeld worden in het onderzoek.
 
 
 
Wat kost het eenmalige doktersbezoek nodig voor deze studie?
Het doktersbezoek is gratis. Meer informatie hierover zal in het staalnamepakket te vinden zijn.
 
Ik wil het project steunen maar wil liever geen stoelgangstaal geven.
Een studie van deze omvang kost handenvol geld. De Koning Boudewijnstichting heeft een projectrekening geopend, zodat iedereen die wil het Darmflora-project financieel kan steunen.
 
Wie zijn jullie?
Professor Jeroen Raes is een wereldautoriteit op het vlak van genoomtechnologieën en bestudeert de rol van darmflora in gezondheid en ziekte.
Recent ontdekte hij dat mensen in drie types kunnen ingedeeld worden volgens de samenstelling van de darmbacteriën in de dikke darm: de zogenaamde ‘enterotypes’. Deze bevinding werd vorig jaar gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Nature.
 
Jeroen Raes is groepsleider bij VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en hoogleraar Bio-informatica en Omics technologieën aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij heeft een doctoraat in bio-informatica en verrichtte zijn postdoctoraal werk aan het prestigieuze European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Heidelberg, Duitsland.
 
Professor Raes werkt samen met een team van 14 biologen en bio-informatici gespecialiseerd in het analyseren van stoelgangstalen en het verwerken van die informatie tot wetenschappelijk nuttige gegevens.
 
Het team van professor Raes werkt samen met laboratoria uit de hele wereld om de kennis over de rol van de darmflora uit te breiden en te verfijnen.
 
Waar kan ik terecht met vragen die niet op deze pagina staan?
Zit je met vragen waarop je het antwoord niet meteen in deze lijst terugvindt, contacteer ons dan via darmflora*Replace*With*At*Sign*vib.be.

 

 

​