Genetische factoren bij schizofrenie

Onderzoeker:  Jurgen Del-Favero (Universiteit Antwerpen)

Jurgen Del-Favero en zijn team zoeken naar de genetische factoren die een rol spelen bij complexe psychiatrische aandoeningen zoals schizofrenie en bipolaire stoornis. Hierbij ontwikkelen en gebruiken ze de meest geavanceerde genetische en genomische methodes en technologieën. Betere inzichten in deze psychiatrische aandoeningen leidt tot de ontwikkeling van nieuwe en betere behandelingen en/of geneesmiddelen.
 

Schizofrenie en bipolaire stoornis

Schizofrenie (SZ) en bipolaire stoornissen (BP) zijn psychiatrische aandoeningen die in verschillende vormen en gradaties voorkomen en die meestal vanaf de tweede levenshelft opduiken. Ongeveer 1% van de bevolking lijdt aan schizofrenie. Voor bipolaire stoornis geldt hetzelfde percentage. Hoewel de precieze oorzaken van psychiatrische aandoeningen nog steeds grotendeels onbekend zijn, toont familie-onderzoek aan dat erfelijke factoren een zeer belangrijke rol spelen bij deze ziektes. Deze studies wijzen er ook op dat het tot uiting komen van psychiatrische aandoeningen niet louter genetische bepaald is, maar dat ook omgevingsfactoren een rol spelen.
 

Speuren naar genetische factoren

Alhoewel de laatste jaren een grote vooruitgang is geboekt in de identificatie van de genetische factoren, wacht er nog een lange weg om deze complexe ziektes te doorgronden. Jurgen Del-Favero en zijn team zoeken naar de speld in de hooiberg. Elk onderzoeksresultaat - elk gen - is slechts een klein stukje van de complexe genetische puzzel.
 

Identificatie van kandidaatgenen en -gebieden

Jurgen Del-Favero en zijn team identificeerden reeds verschillende kandidaatgenen en -gebieden. Een genoomwijde zoektocht in Zweedse families waarin bipolaire stoornissen (BP) zich bij meerdere personen voordoet, leidde tot het afbakenen van een gebied op chromosoom 9. 
Hierin bevindt zich met grote waarschijnlijkheid een gen dat betrokken is bij het ontstaan van de ziekte. In een andere genetische studie onderzochten de wetenschappers de rol van het enzyme tryptofaanhydroxylase 2 (TPH2) dat een een beschermende rol heeft in BP.

Om snel genen en risicofactoren te identificeren beschikt het VIB departement Moleculaire Genetica over een hoge doorvoer genetische faciliteit met de modernste apparatuur. Bovendien is er ondersteuning van een bioinformaticagroep om de grote hoeveelheid aan data te verwerken en te analyseren.
 

 Verwante onderzoeken aan VIB

 
 

 Nieuws