Ontstaan van allergie en astma

Onderzoeker:  Bart Lambrecht (UGent)

Het onderzoek van Bart Lambrecht spitst zich toe op het ontstaan van allergie en astma. Deze ziekten komen steeds vaker voor in rijke landen en leggen een zware last op de patient  en de gezondheidszorg. Momenteel zijn in België 1 op 3 kinderen allergisch (dat wil zeggen, ze vormen IgE antistoffen tegen allergen en ze hebben een positieve huidtest voor één of ander allergieën zoals de huisstofmijt) en men kan dus spreken van een ware epidemie. 

Het laboratorium van Bart Lambrecht zoekt uit waarom het ene kind allergisch wordt en het andere niet. 

Enerzijds is er een belangrijke bijdrage van de erfelijkheid. De kans op allergie is veel groter wanneer één van je ouders allergie heeft.

Daarnaast zijn er ook belangrijke omgevingsfactoren die het ontstaan van allergie beïnvloeden. Zo heb je minder kans op allergie wanneer je opgroeit op een boerderij, wanneer je als baby blootgesteld was aan huisdieren, of wanneer je frequent infecties had.  Een toegenomen kans op allergie en astma heb je dan weer wanneer je moeder rookte tijdens de zwangerschap. 

Het immuunsyteem herkent allergenen door herkenning van gevaarsignalen zoals endotoxine in het huisstofmijt allergen. Dendritische cellen (DCs) zijn de poortwachters van het immuunsysteem en bevinden zich in de slijmvliezen en de huid waar ze binnendringers kunnen herkennen. Deze DCs staan ook in voor het ontstaan van allergie. Zo konden we aantonen dat het aantal DCs toegenomen is in de luchtwegen van patiënten met astma; dat het toedienen van DCs de ziekte doet erger worden; en dat het weghalen van DCs uit de luchtwegen ook de ziekte geneest. 

We vermoeden dan ook dat het veranderen van de functie van DCs wel eens een goede aanpak voor astmabehandeling zou kunnen zijn. Onderzoek van de laatste jaren heeft aangetoond dat DCs sterk onder de invloed staan van naburige cellen zoals slijmvlies epiteel cellen. Deze cellen maken ontstekingsstoffen waardoor ze met DCs praten. Ook de bekende risicofactoren voor astma zoals roken en luchtvervuiling met diesel veroorzaken astma door in te werken op DCs en het naburige epiteel. 

Als we het mechanisme hiervan beter begrijpen, zullen we wellicht in de toekomst ook aan betere preventive voor astma en allergie kunnen werken.

> video 'astma en dentritische cellen' - onderzoek van Bart Lambrecht en Hamida Hammad - ©VIB, 2014

 

 Verwante onderzoeken aan VIB ‭[1]‬

 
 

 Nieuws ‭[4]‬

 
 

 Verwante onderzoeken aan VIB ‭[3]‬

 
 

 Nieuws ‭[3]‬

 
 

 Verwante onderzoeken aan VIB ‭[2]‬

 
 

 Nieuws ‭[2]‬

 
 

 Nieuws ‭[1]‬

 
 

 Educatief

 
​© www.istockphoto.com, 2010