Het immuunsysteem uit balans

Onderzoeker:  Adrian Liston (KU Leuven)

Het lab van Adrian Liston, een Australische onderzoeker die via de University of Washington neerstreek aan de K.U.Leuven, onderzoekt hoe de balans van het immuunsysteem wordt verstoord. Die balans speelt een belangrijke rol in heel wat ziekten zoals diabetes, chronische darmontstekingen zoals de ziekte van Crohn of kanker. Door gebruik te maken van genetische technieken wil Liston meer inzicht verwerven in de werking van het immuunsysteem en de oorzaak van type 1-diabetes. Dat kan op termijn tot nieuwe therapieën leiden.


Evenwicht tussen aanvallen en in toom houden

In ideale toestand is het immuunsysteem in evenwicht. Enerzijds moeten de immuunreacties net sterk genoeg zijn om indringers en kankercellen te vernietigen. Anderzijds moet het immuunsysteem strikt in toom worden gehouden om te vermijden dat het eigen lichaam wordt aangevallen. Cruciaal daarbij is de controle van de T-cellen en de manier waarop zij indringers herkennen. Meer specifiek onderzoekt Liston T-remmercellen (de Foxp3+ T-cellen), die de groei en de werking van bepaalde andere T-cellen onderdrukken.
 

Bij diabetes legt het immuunsysteem per ongeluk de insulineproductie stil

Samen met zijn team onderzoekt Liston de genetische achtergrond van type 1-diabetes. Type 1-diabetes blijkt een auto-immuunziekte te zijn. Insulineproducerende cellen in de pancreas worden per ongeluk als lichaamsvreemd aanzien. Het immuunsysteem valt de cellen aan, die hun vermogen verliezen om insuline aan te maken.
Waarom gaat het immuunsysteem bij diabetes type-1-patiënten zo fors tekeer? Wat verstoort de natuurlijke balans tussen het aanvallen van ongewenste indringers (de normale taak van het immuunsysteem) en het met rust laten van de eigen cellen? Het labo van Liston bestudeert onder meer de hypothese dat diabetes type 1 wordt veroorzaakt een combinatie van een overactief immuunsysteem en een verzwakte pancreas.
 

Meer info: