Genetische controle van hersenontwikkeling en gedrag

Onderzoeker:  Patrick Callaerts (KU Leuven)

​Patrick Callaerts en zijn team gebruiken de fruitvlieg (Drosophila) als modelorganisme om inzicht te verwerven in het functioneren van menselijke hersenen. Deze kennis is noodzakelijk in de  speurtocht naar kandidaatgenen die een rol spelen bij gedragsstoornissen en naar nieuwe therapieën voor de behandeling ervan.
 

Neurobiologie

De hersenen zijn opgebouwd uit 100 miljard individuele cellen die met elkaar communiceren via een complex netwerk van verbindingen. We beginnen te begrijpen welke processen er zich afspelen, hoe zenuwcellen verbindingen leggen, welke chemische stoffen ze gebruiken om te communiceren, maar toch blijven die hersenen een mysterie. 

Soms gaat het grondig fout en treedt een hersen- of zenuwziekte op. Zenuwcellen in de hersenen, het ruggenmerg en daarbuiten kunnen afsterven en daardoor de ziekte van Alzheimer of de ziekte van Parkinson, amyotrofe laterale sclerose (ALS), multipele sclerose (MS) of perifere neuropathieën veroorzaken. Sommige aandoeningen waaronder stoornissen van het denken, de emoties of het gedrag, hebben minder goed aanwijsbare organische oorzaken. Deze laatste ziektes beter begrijpen, is een eerste stap naar een oplossing.
 

De fruitvlieg als modelorganisme

Fruitvliegen zijn een perfect model voor tal van menselijke problemen. Zelfs voor menselijke hersenziekten. Ze zijn daarenboven handig om mee te experimenteren. Ze nemen immers weinig plaats in en je hebt er geen dure diervoorzieningen voor nodig. Vandaar dat deze kleine vlieg ook een gegeerd modelorganisme is in de neurobiologie.
 

Van fruitvlieg agressie tot inzichten in gedragsafwijkingen en nieuwe behandelingen

Onderzoek van Patrick Callaerts op fruitvliegmutanten die abnormaal agressief zijn, toonde aan dat agressie beïnvloed wordt door erfelijke factoren. Daarbij toonde hij aan dat problemen tijdens de ontwikkeling van de hersenen ook kunnen bijdragen tot abnormaal agressief gedrag. De studies in Drosophila hebben al geleid tot de identificatie van genen die een rol spelen in menselijke gedragsafwijkingen zoals bv. schizofrenie. Uit het werk op de fruitvlieg komen ook nieuwe inzichten die kunnen leiden tot een betere en meer gerichte behandeling van psychiatrische aandoeningen.
 

 Verwante onderzoeken aan VIB

 
 

 Nieuws

 
MB cbs Lobes