De ontwikkeling van een geneesmiddel

De weg die een molecule aflegt om het tot een erkend geneesmiddel te brengen, is lang en complex. Voor het op de markt komt, wordt elk kandidaat-geneesmiddel uitgebreid getest op veiligheid en doeltreffendheid – doet het geneesmiddel wat we ervan verwachten?   
 
Deze evaluatie vindt plaats in klinische studies, die we doorgaans onderverdelen in drie fasen: 
  • In een fase I- klinische studie wordt de veiligheid geanalyseerd op een klein aantal vrijwilligers.
  • Indien alles veilig blijkt, wordt in een fase II- klinische studie op een kleine groep patiënten getest of het kandidaat- geneesmiddel effect heeft in het behandelen van de ziekte (vb. verdwijnt de tumor bij behandeling).
  • Indien fase-II hoopvolle resultaten oplevert, wordt een fase III-klinische studie uitgevoerd waarbij in een grote groep patiënten de veiligheid en de efficiëntie van het geneesmiddel verder wordt onderzocht. Enkel wanneer deze resultaten positief zijn, zal een kandidaat-geneesmiddel door de bevoegde overheidsinstanties worden toegelaten op de markt.
De ontwikkeling van een geneesmiddel in Europa duurt gemiddeld 12,5 jaar en kost om en bij de 1,25 miljard euro.
 

Schema: ontwikkeling van een geneesmiddel in Europa

 
 


 

Video: From molecule to medicine (J&J)

 
Loading the player ...