Communicatie tussen hersencellen

Onderzoeker:  Patrik Verstreken (KU Leuven)

​Patrik Verstreken gebruikt de fruitvlieg als modelorganisme om de genen te bestuderen die betrokken zijn bij de communicatie tussen de hersencellen. Heel wat aandoeningen worden veroorzaakt door een verstoring van de communicatie tussen hersencellen.
 
 

Communicatie tussen hersencellen via de synaps

Communicatie tussen hersencellen gebeurt via een synaps. Een synaps is een verbinding tussen zenuwcellen. In deze verbinding vindt het 'doorgeven van de elektrische boodschap' plaats door de overdracht van neurotransmitters. Het ‘doorgeven van de boodschap’ gebeurt via een vesikel of blaasje dat neurotransmitters bevat. Het vesikel fuseert met de volgende hersencel in lijn die op haar beurt elektrisch geactiveerd wordt.

 
Eiwitten betrokken bij synaptische overdracht

Alhoewel er reeds verschillende eiwitten geïdentificeerd zijn ter hoogte van de synaps, zijn er nog velen onbekend en is over hun specifieke rol bij de communicatie tussen de hersencellen weinig geweten. Het team van Patrik Verstreken gebruikt de fruitvlieg als modelorganisme om de rol van deze eiwitten op te helderen.


Genen die een rol spelen bij neurologische aandoeningen

Patrik Verstreken en zijn team willen bovendien nagaan welke componenten de functie van de synaps kunnen verstoren. Bij één type experimenten krijgen de fruitvliegen chemische mutagenen toegediend en probeert het team nadien de genen te identificeren die de synaptische overdracht beïnvloeden. Verschillende van de genen die ze op deze manier identificeerden, zijn reeds gelinkt aan neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson of ALS (Amyotrofe Laterale Sclerose). Dit benadrukt nog maar eens de noodzaak om de communicatie tussen hersencellen te bestuderen.
In een ander type experimenten vertrekken de onderzoekers van genen waarvan de link met neurologische aandoeningen reeds gekend is. Ze onderzoeken hun impact op de synaptische overdracht. Patrik Verstreken is ervan overtuigd dat een combinatie van beide soorten onderzoek een synergistisch effect heeft en zal bijdragen tot het ophelderen van de communicatie tussen neuronen.
neuromusculiare verbindingen bij Drosophila larven