Celdeling

Celdeling is een proces waarbij een cel zich opsplitst in twee of meer andere cellen. Celdeling is meestal een onderdeel van de celcyclus. Bij ééncelligen is celdeling gelijk aan voortplanting. Er ontstaat een nieuw organisme. Op grotere schaal kan celdeling ook zorgen voor het voortplanten van meercellige organismen. Zo kunnen planten vaak groeien uit afgesneden stukken van een ander plant.
 

Mitose of kerndeling

Bij elke deling splitst een cel zich in twee dochtercellen. Deze twee cellen zijn identiek aan elkaar, én aan de oorspronkelijke cel die zich gedeeld heeft. Vóór elke celdeling wordt het DNA verdubbeld en tijdens de celdeling verdeeld over de twee dochtercellen. Iedere dochtercel krijgt bij de deling dus weer het oorspronkelijke genetische materiaal mee, dankzij de voorafgaande DNA-verdubbeling. Wanneer de cel volledig wordt gekopieerd (met al het genetisch materiaal), dan spreken we van mitose.
 

Animatie mitose (Nederlands)

Meiose

Maar voor de bevruchting hebben we een ander type celdeling nodig. Deze celdeling (meiose) staat in voor de vorming van onze geslachtscellen, die maar half zoveel DNA mogen bevatten als onze andere lichaamscellen.
 

Animatie meiose (Nederlands)

 

 Educatief

 
 

 Nieuws