Bloedvatvorming tijdens embryonale ontwikkeling

Onderzoeker:  Jody Haigh (UGent)

Jody Haigh wil de relatie tussen bloedvatvorming en de vorming van organen blootleggen. Fouten in deze essentiële processen kunnen immers leiden tot ernstige aandoeningen waaronder kanker. Inzicht in deze mechanismen kan de basis vormen voor mogelijk nieuwe en verbeterde behandelingen.
 

Het hart en bloedvatenstelsel  is essentieel voor de ontwikkeling van een embryo

Het cardiovasculair systeem is het eerste  orgaan dat in een embryo tot ontwikkeling komt. Het hart, de bloedvaten en het bloed zorgen immers voor de aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de andere delen van het embryo. Zonder bloedvaten en pompend hart is het leven en de ontwikkeling van een embryo onmogelijk. De Vasculaire Endotheliale GroeiFactor (VEGF) speelt een essentiele rol bij de uitbouw van het cardiovasculaire systeem.

Maar de angiogene interesse van Haigh en zijn team gaat verder dan de eerste processen in de embryogenese. In de ontwikkeling van organen blijft de aanmaak van bloedvaten een sleutelproces, en VEGF speelt dus een belangrijke rol. De opbouw en functionaliteit van de organen vraagt een subtiele en complexe samenwerking tussen bloedvaten en andere weefselcellen. Het VIB-team bestudeert hoe VEGF betrokken is bij de ontwikkeling van botweefsel, het zenuwstelsel, kraakbeenweefsel en het bloedvormende systeem.
 

VEGF inzetten bij het herstel van breuken: een evenwichtsoefening

VEGF speelt een belangrijke rol bij de vorming van botweefsel, niet enkel tijdens de embryonale ontwikkeling, maar ook later. VEGF staat ondermeer  in voor de groei van ons skelet en voor het herstel van breuken. Het spreekt dan ook voor zich dat het toedienen van VEGF potentieel heeft als therapie bij breuken. Maar door het toedienen van VEGF wordt ook bloedvatvorming sterk gestimuleerd. En uit studies is gebleken dat een onevenwicht tussen botweefsel en bloedvatvorming de oorzaak kan zijn van verscheidene bot- en bloedziekten.

VEGF zomaar als therapie toedienen zou dus wat kort door de bocht zijn. Jody Haigh wil daarom de precieze rol van VEGF in botweefselvorming verder analyseren en dit opentrekken naar andere molecules die hierbij betrokken zijn. Zo lag hij mee aan de basis van de identificatie van de rol van β catenine bij dit proces. Pas als we het volledige plaatje kennen, kunnen de voordelen, maar ook de risico’s van een VEGF-therapie correct ingeschat worden.
 

 Verwante onderzoeken aan VIB

 
 

 Nieuws