Biomerkers

Biomerkers zijn bepaalde stoffen in het lichaam die de toestand van een ziekte weergeven. Ze kunnen gemeten en gekwantificeerd worden en daarom worden ze gebruikt bij de diagnose en het bepalen van de stadia van bepaalde ziekten. Zodra het ziektepatroon wijzigt, zal de biomerker dit signaleren.
 
Sommige kankerbehandelingen werken slechts bij een beperkt aantal patiënten
Bij de behandeling van bijvoorbeeld kanker helpt het merendeel van de geneesmiddelen slechts een beperkt aantal patiënten. Onze individuele verschillen maken dat niet elk geneesmiddel voor iedereen even efficiënt werkt. Hoe weet je nu welk geneesmiddel  bij welke patiënt effectief helpt? Met biomerkers kan je de verschillen tussen de patiënten in kaart brengen en vooraf testen welke therapie het best past bij de verschillende patiëntengroepen.
 
Biomerkers laten toe om een betere en snellere diagnose te stellen, maar ook om 'geneesmiddelen op maat van de patiënt' te ontwikkelen. Men verwacht dat de impact van biomerkers voor de patiënt en onrechtstreeks voor het sociaal zekerheidssysteem erg groot zal zijn. De toepassing wordt al binnen 5 jaar verwacht.
 

Biomerkers in de geneeskunde

Fouten in de productie van eiwitten in ons lichaam liggen aan de basis van heel wat ziektes waaronder ook kanker. Door het geheel van de eiwitten in een mens te bestuderen, kan men verschillen blootleggen tussen een ziek en een gezond persoon.

We kunnen zelfs een stap verder gaan en ook de verschillen blootleggen tussen de eiwitten van een patiënt die positief reageert op een geneesmiddel en van een patiënt die er niet mee  gebaat is. Deze verschillen zijn het uitgangspunt voor potentiële biomerkers die de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen een duwtje in de rug kunnen geven. Een biomerker is een stof die de status van een bepaalde ziekte typeert. Zodra er een verandering optreedt in het ziektepatroon, zal de biomerker dit signaleren.

VIB en de UGent richtten op basis van deze technologie het biotechbedrijf Pronota op.

Ook de biotechnologische innovatie zal de huidige geneeskunde grondig wijzigen. De biomerkers maken het immers mogelijk om op voorhand na te gaan of een geneesmiddel zal aanslaan of niet. Dit maakt een veel gerichtere behandeling  mogelijk, een heilzame bonus voor de patiënt, maar zeker ook voor het huidige en volgens prognoses steeds stijgende kostenplaatje van de gezondheidszorg.
 

 Educatief

 
 

 Nieuws