De ziekte van Alzheimer

Twee derde van alle patiënten die dement zijn, lijden aan de ziekte van Alzheimer. Momenteel kan deze ziekte nog niet genezen worden. De ziekte van Alzheimer is een ziekte die langzaam en geleidelijk hersencellen vernietigt. De geestelijke capaciteit van Alzheimerpatiënten neemt geleidelijk af: in de eerste plaats gaat het geheugen achteruit, maar later ook de cognitieve vermogens.
 

De β-amyloïde cascade

Typisch voor de hersenen van Alzheimerpatiënten is de aanwezigheid van amyloïde plakken, dit zijn abnormale ophopingen van een eiwit (β-amyloïde) tussen de zenuwcellen. Het kleverige β-amyloïde ontstaat wanneer het voorlopereiwit (amyloïde precursorproteïne, app) op een verkeerde manier in stukken geknipt wordt. Het ontstaan van amyloïde plakken in hersenweefsel van alzheimerpatiënten staat centraal in de zoektocht naar een therapie voor de ziekte.
 

Behandelingen

De huidige geneesmiddelen voor Alzheimerpatiënten ondersteunen voor korte tijd het geheugen, maar stoppen het afsterven van de hersencellen niet. Ze kunnen hooguit gedurende de eerste fasen van de ziekte het geheugenverlies beperken.

VIB en Alzheimeronderzoek

Bart De Strooper en zijn team focussen zich op het Υ-secretase-complex dat een belangrijke rol blijkt te spelen bij het ontstaan van de plakken. Christine Van Broeckhoven en haar team gaan op zoek naar andere moleculaire factoren – naast het neerslaand β-amyloïde – die een rol spelen bij de ziekte van Alzheimer.  Met hun onderzoek hopen de wetenschappers doelwitmoleculen te identificeren voor de ontwikkeling van efficiëntere geneesmiddelen.
 

 Educatief

 
 

 Nieuws