Landbouw & milieu

  
Duurzame landbouwIn duurzame landbouw speelt biotechnologie een belangrijke rol, vooral bij de veredeling van gewassen. Heel wat hedendaagse gewassen zijn veredeld met behulp van biotechnologische technieken.