Veldproeven

Waarom een veldproef uitvoeren?

Het is van groot wetenschappelijk belang om veldproeven te kunnen doen. Serreproeven hebben immers maar een beperkte waarde. Het is geweten dat planten zich in een serre anders gedragen dan onder normale buitenomstandigheden waar ze diep kunnen wortelen, en aan weer, wind, ziekten en plagen worden blootgesteld. Gegevens die in een veldproef verzameld worden hebben in het algemeen een hogere waarde dan gegevens die in een serre zijn verzameld.

Welke veldproeven heeft VIB al uitgevoerd?

 • Populieren
  In mei 2009 startte VIB in Zwijnaarde een veldproef op met genetisch gewijzigde populieren. De bedoeling van die proef is om populieren te kweken met een gewijzigde houtsamenstelling die hen meer geschikt maakt voor de productie van bio-ethanol.

 • Aardappelen
  In mei 2011 werd het startschot gegeven voor een veldproef met genetisch gewijzigde aardappelen, die bestand zijn tegen de aardappelziekte, veroorzaakt door Phytophthora infestans. De aardappelen maken deel uit van een wetenschappelijke veldproef waarin de werkzaamheid van verschillende combinaties van resistentiefactoren onder Belgische bodem- en klimaatcondities wordt uitgetest.

 • Maïs
  In december 2011 heeft VIB toelating gevraagd voor een veldproef met genetisch gewijzigde maïs. De veldproef vindt plaats in het kader van onderzoek naar het verhogen van opbrengsten. De maïs strekt zich meer, en wordt dus hoger.

Soorten veldproeven

Er zijn twee soorten:

 • puur wetenschappelijke veldproeven 
 • toegepaste veldproeven, in het kader van de ontwikkeling van een genetisch gewijzigd gewas dat op de markt zal worden gebracht.

In het eerste geval ligt er een wetenschappelijke vraagstelling aan de basis van de proef. In het tweede geval gaat het puur om het evalueren en selecteren van een potentieel nieuw genetisch gewijzigd gewas. In zo’n typisch ontwikkelingstraject wordt gestart met een groter aantal lijnen in een kleine veldproef. Lijnen die minder goed presteren worden uitgeselecteerd. Een kleiner aantal lijnen wordt dan naar een volgende proef meegenomen. Als er een of een paar elitelijnen zijn geselecteerd worden de proeven opgeschaald en wordt er onderzoek gedaan dat na moet gaan of de planten geen ongewenste milieu-effecten hebben. Ook wordt er dan materiaal geproduceerd dat gebruikt wordt om de voedsel- en voederveiligheid van de genetisch gewijzigde plant te onderzoeken.

 

Vergunning

Je mag niet zomaar een veldproef met een genetisch gewijzigd gewas uitvoeren. Je hebt er een vergunning voor nodig. De vergunningaanvraag wordt beoordeeld door de Adviesraad voor Bioveiligheid. De Federale ministers voor Volksgezondheid en Leefmilieu nemen samen een beslissing gebaseerd op het advies van de raad en het advies van de minister van leefmilieu van het gewest waarin de veldproef plaats vindt.

​ 

veldproef ggo vib populier

VIB-veldproef met genetisch gewijzigde populieren voor de productie van biobrandstoffen