Traceerbaarheid van GGO's

De Europese wetgeving verplicht dat genetisch gewijzigde voeding traceerbaar moet zijn. Dit betekent dat indien een bepaalde lading of een bepaald lot voeding GGO’s of daarvan afgeleide producten bevat, dit vermeld moet worden.

Er moet begeleidende documentatie of een elektronische registratie zijn die de aanwezighied van GGO’s vermeldt. Die traceerbaarheidsvereiste geldt om twee redenen. Ten eerste om de etiketteringsverplichting vorm te kunnen geven en deze te kunnen controleren. Het is immers niet altijd mogelijk om met een test aan te tonen of er in voeding een GGO afgeleid produkt aanwezig is. Bijvoorbeeld bij geraffineerde olie of suiker kun je niet met een test aantonen of dat van een GGO afkomstig is of niet. Er zit geen DNA of eiwit in. Net dat zijn de elementen die in de GGO-detectietesten worden opgespoord.

De traceerbaarheidsvereiste maakt het daarnaast ook mogelijk om GGO-producten uit de keten te verwijderen mocht er achteraf – ondanks de rigoreuze veiligheidsanalyses vooraf – toch een gezondheidsprobleem met een GGO opduiken.