Proteomics bij planten

Onderzoeker:  Geert De Jaeger (UGent)

​Met zijn basisonderzoek in planten wil Geert De Jaeger, ondermeer de opbrengst van landbouwgewassen verhogen. Om dit te realiseren moet je immers belangrijke levens- en groeiprocessen van de plant door en door begrijpen. Samen met zijn medewerkers ontwikkelde hij een ‘Tandem Affinity Purification (TAP) Platform’ voor planten, dat toelaat om versneld eiwitnetwerken in kaart te brengen. Met deze methode slaagden ze erin om de eiwitmachinerie van celdeling, cruciaal voor de groei van planten, in kaart te brengen. TAP zal een belangrijk hulpmiddel zijn om de processen die plantengroei reguleren te ontrafelen.
 

Niet de spelers, maar de dynamiek tussen de verschillende spelers, bepaalt het spel

Door de groeiende levensstandaard wereldwijd moet de landbouwopbrengst tegen 2050 minstens verdubbelen. De vermeerdering van cellen is de belangrijkste drijvende kracht achter plantengroei. Net als heel wat andere cellulaire functies is celdeling enkel mogelijk dankzij complexe structuren van meerdere eiwitten. Het zijn dynamische netwerken waarvan de spelers op diverse manieren met elkaar interageren: via zeer stabiele banden of eerder via vluchtige contacten. Pas als je een overzicht hebt over dit geheel van interacties, kan je begrijpen hoe celdeling effectief werkt, en eventueel inwerken op dit proces.  Dit kan op zijn beurt een hogere opbrengst in landbouwgewassen opleveren.
 

Netwerken blootleggen: een immense uitdaging

De vraag is alleen hoe je die complexen kan bestuderen. Ze zijn immers fragiel en dynamisch. Nog voor je een dergelijk complex hebt afgezonderd, kan het alweer uit elkaar zijn gevallen. Enkele jaren geleden ontwikkelde Geert De Jaeger ‘Tandem Affinity Purification (TAP) Platform’ voor planten, een specifieke technologie die toelaat om de eiwitmachinerie van celdeling versneld in kaart te brengen. Het vereist een multidisciplinaire aanpak, gaande van transgene technologie, eiwitzuivering, massaspectrometrie  tot bio-informatica.
 

Plaveit basisonderzoek de weg naar hogere landbouwopbrengsten?

Geert De Jaeger en zijn team zijn er in geslaagd om de kern van de celdeling in planten in kaart te brengen. Daarbij identificeerden ze meer dan 100 nieuwe eiwitten betrokken bij dit proces. Vermoedelijk hebben heel wat van deze eiwitten een regulerende rol bij de werking van de celdelingsmachinerie. Hierop ingrijpen biedt dan ook perspectieven om iets essentieels te kunnen veranderen aan de opbrengst van planten.
 
 

 

Loading the player ...

 

Download de animatie in lage resolutie (wmv - 15 MB)