Plantenveredeling met biotechnologie

Plantenveredeling is een oude wetenschap

Al honderden jaren maken landbouwers en wetenschappers nieuwe en verbeterde gewassen door ze te veredelen. Door kruising verenigen ze eigenschappen van twee verschillende planten in één plant. Uit de nakomelingen selecteren ze de planten met de interessantste combinatie van eigenschappen, en werken hiermee verder.
 
Tijdens het kruisen wisselen de planten grote stukken DNA uit. De helft van het DNA van de ene plant wordt verenigd met de helft van het DNA van de andere plant. Zo ontstaan nakomelingen met een unieke combinatie van - gewenste én ongewenste - eigenschappen van de ouderplanten. Het is echter meestal de bedoeling om slechts één gewenst kenmerk over te dragen. Hiervoor is een intensief en jarenlang kruisingsprogramma nodig. Men selecteert de nakomelingen met de gewenste eigenschappen en kruist ze opnieuw met de oorspronkelijke, commercieel interessante plant. Dit proces herhaalt men 8 tot 10 keer met als resultaat een plant die zoveel mogelijk op de commercieel interessante plant lijkt en de gewenste nieuwe eigenschap bevat.
 
Zeer veel gewassen zijn het gevolg van dergelijke kruising en selectie, denk maar aan het graan waarmee we vandaag ons brood bakken. Het lijkt totaal niet meer op het graan waarmee onze voorouders ooit begonnen...


Efficiënter veredelen dankzij biotechnologie  

Met behulp van de biotechnologie kan men in één stap en heel gericht één kenmerk aan een plant toevoegen. Dat gebeurt door enkel het gewenste gen (of genen) te nemen en in het erfelijk materiaal van de plant in te bouwen. Het resultaat is een genetisch gewijzigd organisme (vroeger ook wel genetisch gemanipuleerd organisme genoemd). Op dit moment zijn herbicidetolerantie en insectresistentie de belangrijkste toepassingen, maar in de toekomst kunnen we planten verwachten met een hogere opbrengst, of een verbeterde weerstand tegen droogte. Ook zal de veredeling van landbouwgewassen kunnen profiteren van nieuwe biotechnologische technieken.
 

Wat is het verschil met klassieke veredeling?

  • Met biotechnologie breng je gericht de gewenste eigenschap in, met veredeling breng je altijd heel wat extra eigenschappen over, of je dat nu wilt of niet.
  • Een nieuwe eigenschap in een plant brengen kan sneller met biotechnologie dan met klassieke veredelingstechnieken.
  • Genen uit andere plantensoorten of zelfs andere organismen zoals bacteriën, algen of dieren kunnen in planten ingebouwd worden. Op deze manier komt een groot gamma aan kenmerken ter beschikking. 
 

 Educatief

 
 

 Nieuws